Sidverktyg

Om bibliotekens (och projektets) fyra arenor

När man jobbar med att synliggöra bibliotek eller en annan verksamhet kan man med fördel analysera sina insatser utifrån hur väl de täcker in följande fyra arenor:

  • det egna biblioteket
  • det omgivande fysiska samhället
  • den egna webbplatsen
  • Internet

Om man på varje av de fyra arenorna finns representerad på de delar som folk faktiskt använder är man troligen på rätt väg.

Inom projektet har vi fördelat projekten så att det egna biblioteket täcks in av delprojekten ”Digitala skyltar” och ”Ludisering av informationsflöden” som båda skapar anpassade pekskärmssystem. De har dock olika fokus. Där ”Digitala skyltar” syftar till att koppla rummet till även de digitala samlingarna genom att synliggöra dem jämsides med de fysiska fokuserar ”Ludisering av informationsflöden” på en publiceringsplattform för digitala sagor där användarna ofta vill hitta sin egen eller en anhörigs digitala saga.

Det fysiska samhället som arena täcks in av delprojektet ”Mobil upptäckarglädje” som skapar ingångar till informationstjänster ute i samhället genom mobiltelefonen som är en allmänt accepterad teknik idag.

Den egna webbplatsen och Internet täcks in av delprojektet ”Egna kreativa arenor” som fokuserar på en integration mellan bibliotekskatalogen och Facebook. Naturligtvis är inte Facebook hela Internet, men det är (just nu) den största sociala arenan. Funktionen är dock utvecklad så att det skall vara lätt att styra om integrationen till andra tjänster.

Att vi har täckt in alla arenorna är ett medvetet val eftersom vi i detta första läge vill ha ett brett spektra med erfarenheter att jobba vidare med. Naturligtvis kan det vara rimligt att fokusera snävare om man har en målgrupp som främst rör sig på en viss arena. Om en verksamhet som helhet väljer bort en arena är man nog däremot ute på lite tunnare is.