Sidverktyg

Skyltarna – senaste utvecklingen

De senaste dagarna har jag med ledning av projektgruppens önskemål gått igenom den underliggande koden för de digitala skyltarna och släckt en del buggar samt implementerat en del funktioner som varit på önskelistan ett tag. Följande är nu gjort:

  • Snabbhet i gränssnittet – Genom att cacha alla bilder i minnet fick jag tillbaka den blixtsnabba respons i gränssnittet som vi hade från början. När gränssnittet var enklare i sin uppbyggnad var det ok att öppna och skala bilder vartefter de skulle användas, men i senare versioner blev det ohållbart. Numera öppnas alla bilder direkt vid uppstart av skyltprogrammet och skalas till rätt storlekar för att sedan lagras i ett strängindexerat fält.
  • Ingen muspekare i pekgränssnittet – Muspekaren försvinner nu när man startar skyltprogrammet och kommer tillbaka när man stänger ned det. Eftersom vi bygger ett pekgränssnitt verkar det avigt att ha muspekaren igång. För den intresserade kan jag nämna att jag använder cursor=”none” som attribut till huvudfönstret vilket tydligen numera skall fungera på alla operativsystem. Jag har dock (ännu) inte bekräftat att så verkligen är fallet eftersom jag standardiserat på Windows då skärmarna vi köpt har en Win XP-maskin inbyggd.
  • Båda flikarna aktiva – När jag byggde om systemet för att hämta data från en listning i opacen till att få indata via RSS saknade jag RSS-strömmen för återlämnade böcker. Det gjorde att jag tillfälligt inaktiverade den delen. Det straffade sig dock snabbt eftersom gränssnittet blev inkonsekvent för de som provade. Numera är båda igång.
  • Placering visas nu korrekt – Tidigare hade alla titlar placeringen ”Hce.03”. Det är nu åtgärdat vilket var enkelt eftersom opacen kodar upp det fältet med ett unikt id i html-koden. Redan den allra enklaste stränghantering räcker för att extrahera placeringen från opac-sidan.
  • Uppstart i översiktsläge – När jag började bygga systemet var det läget för enskilda titlar som var i fokus. Både projektgruppen och vår konsult identifierade dock snabbt ett översiktsläge som den naturliga startpunkten. Numera speglar systemet det och startar i översiktsläget.
  • Slipning av det grafiska – Vi har justerat mellanrum, fixerat pilknappar som hoppade runt och beställt en bakgrundsbild i full upplösning samt nya pilknappar där pilarna är mer centrerade.

Det finns gott om saker kvar att göra, men just skylten som skall stå vid återlämnat-hyllan i biblioteket börjar nu närma sig en skarpt körbar version. De största bitarna som är kvar att göra är:

  • Ordna en dubbletthantering – Just nu jobbar vi på exemplarnivå när vi skördar data vilket fungerar bra, men för att det inte skall se konstigt ut i skyltarna om någon lämnat tillbaka en klassuppsättning av böckerna behövs en dubbletthantering. Att matcha mot ISBN är ganska enkelt så det är ingen stor sak.
  • Trimma den automatiska redigeringen av beskrivningen – De beskrivningar vi hämtar innehåller en hel del html vilket gör att de måste rensas och snyggas till. Det görs redan idag, men kan helt klart bli bättre. Framför allt är det hanteringen av stycken och radbrytningar som spökar eftersom det finns en blandning av upprepade <br>-taggar, <p> & <div>-taggar med paddning på osv som använts för att formatera i ursprungsmaterialet.
  • Ett administratörsgränssnitt – Just nu finns det ett grafiskt gränssnitt för att manuellt starta en ny skördning av metadata, men framöver skall man även kunna ställa in egenskaper för gränssnittet i ett grafiskt gränssnitt. Exempelvis om man vill tematisera under bestämda dagar med viss grafik och vissa titlar.

Det rullar alltså på och snart skall vi börja jobba på allvar med skylten för tidskrifter och ungdomsväggen.

/Viktor Sarge