Sidverktyg

Besked: Också Infoplatta är en stängd produkt

Jag fick snabbt svar också från Johannes Wagner och deras produkt InfoPLATTA är precis som Bokbläddraren en strikt kommersiell produkt. Något annat var knappast att vänta och det faller sig också naturligt. Eftersom de har utvecklat produkten på eget initiativ har de tagit en ganska stor ekonomisk risk.

Om vi inte börjar ta initiativ och ansvar kommer de ekonomiska risker företagen tar när de utvecklar nya produkter att även i fortsättningen leda till stängda produkter. Fri mjukvara är inte främst fri som i gratis utan som i fria möjligheter. Vill vi ha dessa möjligheter måste vi som sektor tänka om. En situation som skulle vara gynnsam för både oss och företagen är att vi kommer med en beställning och en pengapott till företagen. De utvecklar produkten och beställaren äger rättigheterna och licensierar produkten under en fri licens. Den fria licensen gör att andra kan dra nytta av det man skapat vilket skapar en marknad för företaget som utvecklade produkten. Som specialister på produkten är de den naturliga parten för att teckna avtal om drift, support, vidareutveckling och kanske även anpassade fysiska produkter.