Sidverktyg

Omvärldsbevakning: pekskärmar

Projektet om digitala skyltar är på intet sätt ensamt om att använda just pekskärmar. Det har funnits i allt från SJs bokningsautomater till våra mobiltelefoner en god stund nu så det är inte pektekniken som är intressant i sig. Den är intressant och ställer nya krav på utformningen av gränssnitten, men ny är den inte. Däremot är tillämpningen relativt ny för många bibliotek. Därför är det intressant att ta en snabb koll på vilka liknande system som finns sedan innan. Här är några nedslag med korta kommentarer:

  • Mediejukeboxen – En av de mer kända peksystemen riktade till bibliotek. Är begränsad av sitt utbud snarare än av sin utformning. Tidigare var världen ganska enkel då vi (dvs. bibliotek överlag) erbjöd fysiska media på plats i biblioteket och digitala media via vår webb. Mediejukeboxen komplicerar detta genom att erbjuda digitala media i det fysiska rummet – som man inte nödvändigtvis kan få genom webben.
  • Bokbläddraren – Ett samarbete mellan Garaget och Awnic Interaction Design. Verkar intressant även om jag inte testat den i praktiken. Möjligen är gränssnittet för komplext för det här projektets syften. Det är inte heller avsett att vara en så nischad produkt som vi i förlängningen vill utveckla. Snarare än att visa allt anpassar vi systemet till att kontextualisera utifrån sin fysiska placering (som snarare är på hyllgavlarna än som en sittmöbel). Den största nackdelen är dock att det verkar vara ett kommersiellt system medan vi jobbar med fri programvara som alla skall kunna ladda ned, anpassa och sprida vidare. Jag har dock tagit kontakt med Awnic för att få full klarhet i det. Förhoppningsvis har jag fel.
  • Infoplatta – En produkt från Wagner form som liknar det vi jobbar med i projektet. Eftersom de började utveckla sin produkt ungefär samtidigt som vi började prata om våra planer i lite mer publika sammanhang har vi haft kontakt emellanåt för att undersöka samverkansmöjligheter. Vad jag kan förstå är resultatet dock en rent kommersiell produkt där man inte kan ladda ner mjukvaran och bygga vidare på. Jag ber dock att få bekräfta även detta med Johannes på Wagner. För projektets syften är gränssnittet även lite mer komplext än jag tror är lämpligt för vår målgrupp. Produkten bygger på att man kan baka in t.ex. hela webbsidor i ett snyggt gränssnitt med skärmtangentbord osv – det är lite som en gigantisk surfplatta med ett av biblioteket anpassat utseende.
  • ICAs filmuthyrning – En av många lösningar som finns ute i det omgivande samhället. Det är intressant att studera hur de marknadsför sina skärmar och vilka det är som nappar på dem. I mitt närområde finns en butik som just börjat och det kommer successivt upp mer och mer reklam- och instruktionslappar. Möjligen kan det vara en indikation på att gränssnittet är för komplext.

För att sammanfatta finns det förutom detta lilla nedslag gott om intressanta system för att bygga ”infokiosker”. Inte minst webbaserat – att t.ex. jobba med tillägget R-kiosk som jag tidigare nämnt och en anpassad webbplats är ett enkelt och kraftfullt sätt att göra det själv. För projektets syften – att locka de teknikovana – känner vi dock inte till något befintligt system som riktigt passar. Särskilt inte om det också skall vara fritt att vidareutveckla och sprida.