Sidverktyg

Laholm formerar sitt deltagande

Laholms bibliotek har nyligen formerat en arbetsgrupp som kommer att representera biblioteket i projektet och ta fram förslag på platser och texter till delprojektet ”Mobil upptäckarglädje”. Mer information kommer så småningom. Idag används tekniken för turistinformation så i det här delprojektet återanvänds befintlig teknik i nya syften.