Sidverktyg

Jämförelse mellan designskiss och körbar pre-alfa

Den designskiss vi fick av Klaive har nu börjat omsättas till ett körbart program och det här inlägget är en snabb rapport av hur det ser ut och vad som är kvar att göra. Den skiss som projektgruppen tyckte bäst om såg ut såhär (överst till vänster).

Klaive jobbade både med interaktionsdesignen och det grafiska uttrycket och vi fick tre grafiska varianter på samma tema. De andra två var en rödtonad med hjärtan (användbar för t.ex. en kärleks-tematisering) och en blå med havstema.

Eftersom färgskalan för Varbergs nya bibliotek ännu inte är färdig räknar vi med att anpassa skyltarna framöver, men färger och bakgrundsbilder är mycket enkla att byta för den som administrerar systemet. I dagsläget görs det dock direkt i koden då en fungerande prototyp är prioriterat över separat administrationsgränssnitt. Då det är okänt om vi kommer återanvända någonting av kodbasen från prototypen i den skarpa versionen är det också en fråga om att hushålla med resurserna. Rent tekniskt handlar det dock bara om att lyfta ut hårdkodade variabler till en extern fil som presentationslagret läser in. Sedan är det såklart lämpligt att skapa ett separat program som låter administratören hantera filen med inställningarna i ett grafiskt gränssnitt.

Den körbara versionen ser än så länge ut såhär (nederst till höger) 

Funktionen att bläddra bland böckerna fungerar fint, men kvar att göra är att:

  • modda harvestern så att den sparar framsidesbilder och placering. De framsidor och den statusinformation som syns idag är ren exempeldata. Titel, författare och beskrivning är däremot skarpt material.
  • be Klaive om nya pilknappar med mer centrerade pilar.
  • eventuellt anpassa statusplattan så den kommer närmare det föreslagna utseendet. Den är också tänkt att kunna vändas åt olika håll för att t.ex. signalera utlåningsstatus.
  • skylta upp när samma titel finns som e-bok, ljudbok osv.
  • bygga klart navigationen med framsidor i botten.
  • lägga till ett läge där man kan se alla valbara böcker.
  • förbättra den automatiska behandlingen av beskrivningstexten.
  • döpa om knapparna i toppen till något som inte kan missförstås. ”Åter” och ”Nytt” är för generella och kan uppfattas som ”Åter till huvudmenyn” resp. ”Nytt fönster”. Till att börja med kommer vi att döpa om ”Åter” till ”Andra har lånat”.