Sidverktyg

Varför behöver biblioteken API:er?

Till vänster är presentationen från det lilla program jag satt ihop. Till höger syns Opacsidan som programmet hämtar information från.

Idag har jag satt ihop en tidig skiss till ett program som presenterar information från Opacen på ett mer inbjudande sätt. Bakgrunden är att Varberg – som jämte Falkenberg deltar i detta delprojekt – redan idag använder Opacen som motor i en boktipsskärm i biblioteket. Problemet är att opacen i sig inte har ett så inspirerande utseende.

Det jag har gjort är att skriva ett litet program i språket Python som hämtar in html-sidan i Opacen och extraherar den data som är intressant – titel, författare och beskrivning. Även omslagsbild kan såklart hämtas men den är för liten för att vara riktigt intressant. Den här information presenteras sedan snyggt formaterad i ett eget programfönster.

Nackdelen med en sådan här lösning är att informationen inte hämtas i ett strukturerat format från katalogen. Istället får programmet som sagt ägna sig åt så kallad ”screen scraping” där man analyserar html-koden för att få fram relevant information. Det är precis det som de API-diskussioner ni kanske stött på handlar om. Med ett API kan man få be systemet om strukturerad information där man inte behöver ägna sig åt gissningslekar om vad som är vad. Om det fanns ett API för mitt program att prata med skulle jag kunna skriva ett program som gav bättre resultat med mindre ansträngning.