Sidverktyg

Poängen med att göra det svårt för sig

I tisdags hade jag en snabb avstämning med den firma som jag pratat med innnan. De har som sagt väldigt liknande tankar om vad man vill göra och har redan sålt en installation av sin produkt. Den bekväma vägen vore att köpa det systemet men för projektets räkning vore det kontraproduktivt. Det vi först av allt måste göra är att speca vilka behov vi har och sedan titta på hur vi kan tillfredsställa dem. Att lära sig bli en bra beställare är svårt men viktigt. En bieffekt av projektet är att vi får jobba med frågan. Att göra det är en tjänst mot både oss själva och leverantörerna.