Sidverktyg

Sista uppstartsmötet idag

Idag var jag och min kollega Eiler och träffade projektgruppen i Varberg för deras delprojekt ”Digitala skyltar”. Det var sista uppstartsmötet med de lokala biblioteken och nu är det dags att stämma av alla delprojekten mot övergripande mål och syfte innan vi startar upp i skarpt läge.

”Digitala skyltar” som Varberg och Falkenberg kommer fokusera på handlar till stort del om att knyta ihop den fysiska arenan med den digitala genom att presentera digitalt material i rätt kontext. Troligen kommer vi på båda biblioteken att starta med vanliga bildskärmar/touchskärmar på ett fåtal ställen. I ett senare skede kan vi komma att testa att använda e-papper som bevarar rummets vilsamma uttryck och då låta skyltarna återkomma på t.ex. hyllgavlar med information om sådant som exempelvis:

  • Hur mycket i hyllans ämne som finns i databaserna
  • Genomsnittsålder på materialet
  • Hur mycket som är utlånat
  • Vilka böcker som är beställda i hyllans ämne

/Viktor Sarge
Regionbibliotek Halland