Sidverktyg

Riggning av projektet pågår

För närvarande håller vi på och planerar projektet. Medel från Kulturrådet och Region Halland är beviljade, men officiell projektstart är först 1 juli 2010. Under tiden träffar jag och kollegor från Regionbibliotek Halland chefer och andra representanter från de deltagande biblioteken för att planera delprojekten. Fokus är nu alltså på att sätta igång delprojekten.

/Viktor Sarge
Regionbibliotek Halland