Sidverktyg

Resurser & Material

På denna sida hitar du det material som vi använder inom cancerrehabilitering i form av broschyrer, manualer, rutiner, artiklar som direkt används i arbetet på Hallands sjukhus Halmstad. Vi länkar även till filmer och liknande som används i basutbildningen.

För en mer allmängiltig resursbank avseende cancerrehabilitering hänvisar vi till RCC Syds one-stop-shop där material läggs ut kontinuerligt.

Broschyrer, informationsmaterial och utbildningsmaterial

Vårdprogram, riktlinjer och rutiner

 Länkar till filmer etc.

Artiklar om cancerrehabilitering och projektet