Senaste inläggen

Att inom cancervården se och möta hela människan – välkommen till en praktisk och inspirerande halvdagsutbildning.

Genom att integrera cancerrehabilitering som en naturlig del av cancervården kan du som läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal få metoder som hjälper dig det dagliga arbetet med cancerpatienter och deras närstående. Tidiga bedömningssamtal och en levande individuell vårdplan fångar upp individens behov och gör vårdförloppet smidigare både ur ett vårdgivar- och vårdtagarperspektiv.

Rätt insatts, för rätt behov, i rätt tid optimerar cancervården.

Bakgrund

I maj publicerades det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och sedan juni har chefläkaren för Hallands sjukhus fastslagit en sjukhusövergripande rutin för cancerrehabilitering som gäller för hela Halland. Nu inleds arbetet med att implementera rutinen i samtliga patientprocesser inom cancerområdet.

Syfte och mål

Utbildningens upplägg och innehåll utgår från Hallands sjukhus rutin för bedömning och uppföljning av rehabiliteringsbehov i cancervården.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande och praktiskt tillämpar kunskap kring vad cancerrehabilitering är och hur man rent konkret skall arbeta med cancerrehabilitering som en integrerad process genom all cancervård för att på så sätt optimera cancervården.

Fokus kommer vara på återkommande bedömning av cancerberördas fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehabiliteringsbehov, upprättande av samt arbete utifrån individuell vårdplan, kommunikation med patienter och närstående samt vilka resurser som finns tillgängliga för att stötta läkare, sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal i detta arbete.

Program och upplägg

Kursen inleds med att gå igenom grunderna i cancerrehabilitering utifrån nationellt vårdprogramför cancerrehabilitering för att sedan gå över i den praktiska tillämpningen av den i vardagen utifrån lokala rutiner och riktlinjer. Resurser som cancerrehabiliteringsteam, bedömningsformulär, rehabiliteringsplaner etc. presenteras. Kursen ges i storgrupp 30-100 deltagare men rena föreläsningsinslag varvas med diskussion i mindre grupper och övningar.

Block 1 ca 45 minuter – INTRODUKTION

 • Modell integrerad cancerrehabilitering
 • Individuell vårdplan och cancerrehabiliteringsplan
 • Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering – vad skall göras, av vem och när?
 • Bikupa diskussion – hur fungerar cancerrehabilitering i er verksamhet?

Paus och diskussion ca 20 minuter med frukt/fika

Block 2 ca 45 minuter – CANCERREHABILITERING I PROCESSEN

 • Utredning och diagnos – att få med rehabilitering och patientfokus från början
 • Läkarens roll
 • Kontaktsjuksköterskans roll
 • Rehabiliteringsprofessioner och cancerrehabteamet
 • Barn som anhöriga
 • SPIKES – en modell för att ge svåra besked
 • Film – ”Det är okej att känna”

Paus och diskussion ca 20 minuter med frukt/fika

Block 3 ca 45 minuter – BEDÖMNING OCH PLANERING I PRAKTIKEN

 • Halland sjukhus rutin för integrerad cancerrehabilitering
 • Bedömningsinstrument – rational och praktiskt användande
 • Individuell vårdplan och cancerrehabplan – mall och praktiskt användande
 • Dokumentation VAS
 • Stöd och verktyg för patienter och närstående – ”Den ofrivillige resenären”
 • Cancerrehabteamet – en resurs för alla cancervårdprocesser

Målgrupp

Samtliga personalkategorier vid Hallands sjukhus som arbetar med eller nära cancersjuka patienter och deras närstående. Personal som arbetar inom andra delar av cancervårdskedjan som inom närsjukvården, kommunala hemsjukvården, företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. ingår också i målgruppen.

Tid

23 september, 2 separata tillfällen där man kan välja att gå antingen kl. 9-12 eller 13-16

Plats

Fullriggaren, Kattegatt Hallands sjukhus Halmstad

Litteratur

Hallands sjukhus, Rutiner:

Cancerrehabilitering – bedömning och uppföljning av behov

VAS – cancervård, rehabilitering – dokumentation (CARE)

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, kortversion: http://cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/V%c3%a5rdprogram/NatVP_cancerrehabilitering_kortvers_maj2014.pdf

Den ofrivillige resenären – en bok om din cancerresa (stödmaterial för cancerberörda): http://cancerresan.se/e-bok/denofrivilligeresenaren/index.html

Kursansvariga

Patrik Göransson – Psykolog och projektledare Rehabiliteringskliniken HSH. Styrgruppsledamot nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Ordförande för Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering, SWEDPOS. patrik.goransson@regionhalland.se

Elinore Börjesson – Socionom verksam inom cancerrehabilitering vid Rehabiliteringskliniken HSH. Arbetat med att bygga upp den sjukhusövergripande cancerrehabiliteringen vid HSH och sammankallande i cancerrehabteamet. Elinore.borjesson@regionhalland.se

En kommentar

Nu drar vi igång igen!

Efter att ha avvaktat diverse beslut från olika instanser har vi nu den stora glädjen att kunna meddela att arbetet med att utveckla och implementera en sjukhusövergripande cancerrehabilitering tar ny fart i Region Halland.

I juni fastlog chefläkaren en sjukhusövergripande rutin för cancerrehabilitering som gäller hela Hallands sjukhus och som därmed skall fortsätta implementeras vid Hallands sjukhus Halmstad, Varberg samt Kungsbacka. Rutinen följer nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering som publicerades i maj.

Då är det också hög tid att blåsa liv i vår kära blogg igen och såklart även vår Facebooksida. Dessutom har Rehabiliteringskliniken lagt upp en webbsida där vi kommer samla information kring cancerrehabilitering. Birgitta Wahlgren och Elinore Börjesson kommer för cancerrehabteamets räkning hålla i dessa kanaler.

Ni är hjärtligt välkomna att åter bidra med era tankar, idéer och ert engagemang när vi nu skall börja ta de slutgiltiga stegen för att bygga en sjukhusövergripande cancerrehabilitering som är tillgänglig för alla berörda!

Samtliga dokument finns på Region Hallands intranät bland rutiner och styrdokument. 

 Nu kör vi!

Lämna en kommentar

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering antaget

Hurra! Nu finns det ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering! Av alla som engagerat sig i arbetet under lång tid hissar vi här flaggan för de våra från Region Halland med Patrik Göransson i styrgruppen och Jörgen Franzén och Harald Fritzson i arbetsgruppen.

Bild VP cancerrehab

Klicka på bilden för att komma till det nationella vårdprogrammet i sin helhet.

Skärmavbild 2014-06-09 kl. 11.23.11

Klicka här istället om du vill läsa kortversionen.

Lämna en kommentar

En resa har gått i mål och en ny tar vid

Som ni vet så har vi med er hjälp arbetat med att ta fram en resehandbok för cancerberörda under en tid. Tanken är att denna bok ska vara ett stöd som gör var cancerberörds resa mer lättnavigerad och underlätta i kontakten med vården. 

IMG_2795Idag så är det då äntligen dags när vi kan presentera den färdiga boken på Världscancerdagen i Stockholm som arrangeras av Nätverket mot cancer. Tack vare stöd från SKL och Region Halland finns nu boken även i tryck och det kommer gå att beställa hem ett gratis exemplar från region Halland inom kort så håll utkik.

I och med att boken släpps inleds också ett nytt och spännande arbete med att utifrån cancerberördas perspektiv utveckla cancerresan och göra den mer lättnavigerad. På cancerresan.se kan ni läsa mer om detta arbete men kanske framförallt bli delaktiga i det… På sidan finns flera andra verktyg som är kopplade till skriften och det är fritt fram att ladda ner och skriva ut efter behov.

Vill du eller din verksamhet beställa hem något eller några exemplar av går det bra att göra det kostnadsfritt från Region Halland. Beställ boken här

Boken är också utgiven som bläddringsbar e-upplaga. Här kan du läsa boken online

 

 

En kommentar

Dagen Eko uppmärksammar behovet av cancerrehabilitering

IMG_2778

Patrik Göransson, psykolog vid Rehabiliteringskliniken

Ekot uppmärksammar cancerberördas behov av cancerrehabilitering inför Väldscancerdagen 4/2 som Nätverket mot cancer arrangerar på Berns i Stockholm. Utgångspunkten är den enkät som Nätverket mot cancer, Anhörigfonden och SWEDPOS samverkar kring. Av de drygt 1000 patienter med cancer som svarat på enkäten uppgav 4% att de hade fått en rehabiliteringsplan…

Patrik Göransson, psykolog vid Hallands sjukhus Halmstad  medverkar i reportaget. Frågan kommer lyftas ytterligare på Världscancerdagen.

Här hittar du reportaget

Lämna en kommentar

We Fight Cancer Halmstad – Initiativ där cancerberörda stöttar varandra

Fantastiskt kul att se att se fortsatt engagemang och initiativ från cancerberörda Anette och Anette.

Nedan finner ni en inbjudan till deras första träff och vill ni sätta upp informationen i er verksamhet kan ni skriva ut följande PDF-version Mer information hittar ni även på deras Facebooksida.

”We Fight Cancer Halmstad”

Torsdagen den 12/9 klockan 18.00

Då har vi vår FÖRSTA träff!

Vi vill att ni skall få träffa oss och vi få träffa er som också är drabbade och kämpar/kämpat med cancer!

Vi kommer att berätta lite mer om Anette & Anette och några av våra planer. Utöver det så vill vi bara träffas utan några krav eller för höga förväntningar.

När vi vet hur många vi blir så får ni mer information om vart i Halmstad vi träffas.

Senast den 8/9 vill vi veta att du kommer.

Väl mött Anette & Anette

Du kan nå oss på Facebook genom att gå in på ”we fight cancer”

eller genom mail till wefightcancer@hotmail.com.

Lämna en kommentar

Ta del av första utkastet till nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är klart för remissrunda 1 där en första version av vårdprogrammet skickas ut till företrädare för berörda professioner, patient- och närståendeföreningar, intresseorganisationer med flera.

Vårdprogrammet ges ut i en ordinarie version och en kort version. Den korta versionen är tänkt att ge en övergripande bild av vad cancerrehabilitering handlar om. Den långa och fullständiga versionen av vårdprogrammet är tänkt som underlag för kunskapsspridning och utveckling av arbetet med cancerrehabilitering för patienter och närstående.

Vårdprogrammet för cancerrehabilitering har utarbetats av den nationella arbetsgruppen för vårdprogram rehabilitering, en arbetsgrupp tillsatt av RCC i samverkanRegionalt cancercentrum syd stöttar och administrerar arbetet och har tillgängliggjort både kortversion och fullversion på följande sida:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-Cancercentrum/Cancerrehabilitering/Psykosocial-onkologi-och-rehabilitering/

Remissvar samt synpunkter på innehåll och upplägg kommer samlas in till och med 26/8 2013 via mejl till vardprogram@swedpos.se

Lämna en kommentar

Reseberättelse från SWEDPOS nationella konferens 24-25 april

Svensk förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering arrangerade sin tredje konferens med rubriken: ”Cancerrehabilitering i praktiken – från vision till vardag”

Fyra sjuksköterskor på Kliniken för kirurgi och onkologi fick frågan om att delta.

Vi kände alla viss tveksamhet över om vi var rätt personer att skicka på denna konferens. Vår tveksamhet handlade framför allt om ifall vi hade någonting att bidra med i de diskussioner som skulle hållas. Rubriken för konferensdagarna väckte dock både nyfikenhet och intresse, den gav förhoppningar om att få kunskap i hur cancerrehabilitering kan bli ett konkret och självklart inslag i cancerpatienters vård. Nyfikenheten segrade över tveksamheten och vi såg framemot att få ta del av andras kompetens inom området. Till Stockholm och Hälsans hus styrde vi vår färd.

SWEDPOS – en imponerande resa hittills

Första dagen fick vi ta del av den resa som SWEDPOS som förening har gjort. Vi blev mycket imponerade över denna unga förenings korta men innehållsrika historia. SWEDPOS bildades 2007 på initiativ av två entusiastiska och drivande personer som efter en resa 2006 till Venedig fick upp ögonen för betydelsen av cancerrehabilitering och att den skulle behöva utvecklas i vårt land.

Visionen att cancerrehabilitering skall vara ett självklart inslag i cancerpatientens vård har sedan dess varit en röd tråd i föreningens arbete.

Föreningen har medlemmar från olika yrkeskategorier såsom kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, läkare och sjuksköterskor. Den nya styrelsen som valdes i samband med konferensen har representanter från hela vårt avlånga land. Patientföreningar, närståenderepresentanter och försäkringskassan är viktiga samarbetspartner i arbetet med att utveckla cancerrehabilteringen till något självklart och betydelsefullt för både patient och närstående.

Nätverket mot cancer först ut

Först ut bland föreläsarna var Katarina Johansson, hon representerar ”Nätverk mot cancer, arbetar inom RCC Syd och har själv genomgått en cancerresa.  Hennes budskap var att det är av största vikt att komma igång med införandet av ”Min vårdplan” så att cancerpatienten vet hur vården planeras och vem han/hon kan vända sej till med frågor och problem. Hon underströk vidare att det är betydelsefullt att vårdpersonalen kontinuerligt kommunicerar med patient och närstående om deras reaktioner, oro och vardagsproblem. Psykosocialt stöd skall erbjudas redan vid diagnos menar Katarina.

Nationell samordnare

Gunilla Gunnarsson som är samordnare inom SKL (Sveriges kommuner och landsting) pratade om att patienter och närstående är en outnyttjad resurs. Gunilla framhöll den individuella vårdplanen och kontaktsjuksköterskefunktionen som viktiga verktyg för att stärka patientens delaktighet och ge trygghet i vårdprocessen. Det Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering kommer att gå ut på remiss i juni 2013.

Psykolog om hopp och existens

Pär Salander från Umeå höll en uppskattad föreläsning om ”Att skapa hopp i en existentiellt utsatt situation…” och hur vi alla behöver möta individen utifrån dennes förutsättningar och perspektiv, med fantasi, respekt och ödmjukhet inför hur var och en hanterar livets ändlighet när man konfronteras med den. Han skärskådade även, välbehövligt, alla tautologiska studier kring begreppet spirituality/andlighet som florerat på senare år.

Näracancer.se en mötesplats för unga närstående

Johanna Joneklav från RCC Uppsala Örebro berättade om en alldelse ny webbsida: näracancer.se – för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Webbsidan är tänkt som en mötesplats för unga som står nära någon som har cancer där man kan chatta, ställa frågor och leta information.

Ett nätverk för barn som närstående

Slutligen berättade Caroline Tellhammar och Karin Nordefeldt Hansson från Umeå om ”Nätverket barn som närstående – samverkan i Umeå”.  De berättade om sin verksamhet som är ett samarbete mellan landstinget, kommunen, Svenska kyrkan och Rädda barnen. Verksamheten utgörs av parallella stödgrupper där hela familjen erbjuds att delta för att sörjande barn, ungdomar och vuxna skall får möjlighet att träffa andra i en liknande situation. I varje grupp finns två gruppledare och man har strukturerade träffar med samtal, aktiviteter och övningar utifrån planerade teman.

Praktiskt visionerande under workshopdag

Andra dagen ägnades åt att visionera och diskutera. Christine Kiliam Hinsell var facilitator och lotsade oss på ett föredömligt och lekfullt sätt genom dagen. Efter en stunds visualisering av vår vision av cancerrehabiliteringens roll och status 2018 och vilka steg på vägen som skulle leda oss dit vidtog en intensiv timma där vi utbytte dessa visioner och steg med varandra. Under denna timma möttes vi i flera nya ”parkonstellationer” för att utbyta visioner och tankar. Det var intensivt och vi gav och fick hela tiden nya tankar.  Sedan var det dags att försöka få på pränt vilka steg och åtgärder som år för år skulle leda oss fram till 2018 där cancerrehabilitering är ett välkänt begrepp och integrerat i alla cancerpatienters vård.  Vi i vår grupp från Halmstad åkte hem med en vilja att aktivt bidra i detta arbete på vår klinik.

Vi tackar för givande dagar!

Josefine Karlsson avd 72, Irja Larsson avd 72, Åsa Nylander kirurgmottagningen och Ulrika Österberg PKT.

Lämna en kommentar

Ringar på vattnet – ”Det har blivit en livsuppgift”

Mitt i allt summerande av projektet där vi lämnat diverse underlag till sjukhusledning, skriver forskningsplaner, rapporterar till höger och vänster och ägnar oss diverse introvert reflekterande över vad projektet hittills åstadkommit behöver man också höja blicken.

För säga vad man vill om vad vi uppnått och inte så har vårt arbete och det utbyte som vi alla har haft med varandra, genom projektet i allmänhet samt referensgrupper och bloggen i synnerhet, givit ringar på vattnet. Här är ett verkligt fint exempel:

Minns ni Anette som varit väldigt engagerad i patientgruppen, som ställde upp på en artikel i HP för att synliggöra vårt arbete och som skrev en av de mest delade kommentarerna här på vår blogg. Bloggkommentaren har gett ringar på vattnet där Annette och Annette blev vänner och skrev en bok om att leva med tjock- och ändtarmscancer. I en artikel i lokaltidningen får vi ta del av deras historia.

– Tanken med boken är inte bara att det ska vara tungt och allvarligt, man ska kunna skratta också. Vi blottar verkligen oss själva, säger Anette Å.

Trots liknande cancerform är deras resor i cancerträsket väldigt olika. När de fick kontakt med varandra hade Anette H precis fått sin cancerdiagnos. Anette Å fick å andra sidan sin cancerdiagnos 2008 men har därefter fått ett flertal återfall.

– Trots att vi var på olika stadier så fann vi en trygghet i varandra, vi kunde hjälpa varandra med våra funderingar och tankar. Och Anette kunde svara på många av mina frågor eftersom hon redan hade gått igenom mycket, säger Anette H.

Lokaltidningen halmstad/laholm/Hylte (Nicole Blomstrand 20130327) Läs mer: http://halmstad.lokaltidningen.se/det-har-blivit-en-livsuppgift-/20130327/artikler/130329990/#ixzz2OpQpLFBf

Fina fina Anette…

Tack för ditt engagemang och ditt mod. Det är personer som du som är själen i och syftet till hela detta arbete!

Påskkramar!

/Patrik Göransson

5 kommentarer

Tips om blogginlägg: Att vara anhörig när cancern slår till

Patrik Jarl, en vän från Uppsala, var inne och lämnade en kommentar kring boken ”Den ofrivillge resenären”. Tack för din värdefulla feedback Patrik!

Här ångar det på för fullt inför att jag nästa vecka skall kunna gå hem för sex månaders föräldraledighet. Avrundning och slutleverens av själva projektet samt ansökningar om medel för att få fortsätta med nästa och nästnästa steg har fått prioriteras. Jag kommer därmed slutredigera och färdigställa boken under april månad om planen håller och jag kan pilla med den på kvällstid. Planen för spridning och tryck börjar också bli klar…

Patrik jag klickade också på den länk du hade lagt i din kommentar och fick läsa ditt senaste blogginlägg… Grymt inlägg om jag får säga det. Tycker definitivt att fler borde ta del utav det så jag delar ut det här. Läs Patriks tankar om att vara anhörig till någon med cancer och även hans konkreta tips! Nedan hittar ni ett citat från inlägget:  

Det är tufft att vara anhörig. Man får ofta rollen som den som folk frågar hur den sjuke mår och om hur de senaste provsvaren sett ut. Vad händer härnäst och hur mår den och den? Det är väldigt sällan någon frågar om hur en själv mår. Det är inte konstigt att folk frågar om den som är sjuk, det är ju den som är värst drabbad och den som är i centrum. Men det känns ibland som att man inte ställer frågan till en anhörig direkt av rädsla för att få hela situationen över sig. …

Kramar till er alla!

Patrik Göransson

Lämna en kommentar