Sidverktyg

Gästblogg

Här samlar vi de gästinlägg som publiceras på bloggen.

Sara KlaverdalSara Klaverdal: Cancerberörd och psykolog – Att inom cancervården se hela människan 15/8 2011

Sara Klaverdal leg psykolog på Hallands sjukhus i Halmstad. Hon arbetar främst gentemot barnkliniken där onkologi är en stor del av verksamheten och där man länge arbetat för ett helhetsperspektiv inom cancervården. Sara drabbades av en elakartad tumör 2006.

_____________________________________________________________________________________

Lotta Gray: Cancerberörd och bloggare – Cancer mitt i livet 16/8 2011

Lotta Gray är 44 år och gift med Threst, 43 år. Tillsammans har de sonen Lennox 6 år. Hon arbetar som festredaktör på SE&HÖR. Driver bloggen Vimmelmamman som speglar vardagslivet som cancerberörd sedan Lotta drabbades av tjocktarmcancer maj-08.

_____________________________________________________________________________________

Catarina Dahlöf: Regiondirektör – I huvudet på en icke vårdutbildad chef och medmänniska 17/8 2011

Catarina Dahlöf är Region Hallands Regiondirektör. I sitt inlägg lyfter hon vikten av att inta patientens perspektiv för att utgå från detta.

______________________________________________________________________________________

Katarina Johansson: Samordnare och Patientföreträdare. Cancer – Akut från början till slut! 18/8 2011

Katarina Johansson samordnare Nätverket mot cancer och patientföreträdare i Regionalt Cancercentrum Syd:s styrgrupp.

______________________________________________________________________________________

Bengt Sallerfors: Chef för Region Hallands Strategiska Cancerenhet – Antingen finner vi en väg, eller så gör vi en 19/8 2011

Bengt Sallerfors, chef för Region Hallands Strategiska Cancerenhet och fokuserar i sitt inlägg på vilka utmaningar vi står iför i arbetet med framtidens cancervård.

_____________________________________________________________________________________

”Lite som vi”: Bloggar som närstående- Cancer – var god dröj? 22/8 2011

”Lite som vi” är en blogg där vi får följa en cancerresa utifrån en näståendes perspektiv. Bloggaren presenterar sig under denna pseudonym även i detta gästinlägg.

______________________________________________________________________________________

Gunilla Gunnarsson: Samordnare cancerstrategi SKL. Rehabilitering – finns det?? 23/8 2011

Gunilla Gunnarsson är samordnare för cancerstrategiarbetet på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessutom har hon arbetat många år som onkolog.

________________________________________________________________________________

Maria Hellbom: Psykolog och sektionschef Rehabiliteringssektionen Skånes Onkologiska Klinik – Vem är canceroberörd? 24/8 2011

Maria Hellbom är leg psykolog med filosofie doktorsexamen i omvårdnadsvetenskap. Avhandlingen handlade om psykologiskt stöd till cancerberörda. Hon delar idag sin tid mellan att vara chef för rehabiliteringssektionen vid Skånes Onkologiska Klinik och kliniskt arbete som psykolog. Hon är en av grundarna till den Svenska föreningen för psykosocial onkologi och rehabilitering, arbetar med rehabilitering inom ramen för Regionalt Cancercentrum Syd och är en av redaktörerna för en kommande antologi om cancerrehabilitering.

_______________________________________________________________________________

Christina Carlsson: Dr Med Vet arbetar med patientperspektiv- och patientinflytandefrågor – Tänk om det fanns Appar för rehabilitering för alla som får cancer…! 25/8 2011

Christina Carlsson, leg sjuksköterska och dr i medicinsk vetenskap, Divisionen för cancer och blodsjukdomar och avdelningen för onkologi, Lunds universitet arbetar med patientperspektiv och patientinflytande frågor inom forskning samt innehar uppdrag inom Regionalt Cancercentrum Syd om utveckling och tillgång av patientkoordinatorsfunktion som bland annat ska hantera bedömningar av tidig och sen rehabilitering. Brukarinflytandeprojektet BIPPs  integrering i RCC Syd är också ett av uppdragen tillsammans med samordningsgruppen för patientinflytande.

______________________________________________________________________

Gunnar Eckerdal: Överläkare Palliativa teamet Hallands sjukhus Kungsbacka – Understödjande cancervård 26/8 2011

Gunnar Eckerdal är överläkare vid Palliativa teamet Hallands sjukhus Kungsbacka. Han är även processägare för patientprocessen understödjande cancervård vid RCC Väst.

______________________________________________________________________________

Julia Mjörnstedt: Canceröverlevare, grundare av & ordförande i Ung Cancer – Det är okej att känna. 29/8 2011

Julia Mjörnstedt, 26 år, canceröverlevare, grundare av & ordförande i organisationen Ung Cancer.


_____________________________________________________________________________

Pia Dellson: Onkolog och psykiater, ordförande i SWEDPOS – Cancerrehabilitering: Om att leva – inte bara överleva 30/8 2011

Pia Dellson är onkolog och psykiater verksam vid Rehabiliteringssektionen vid Skånes Onkologiska Klinik. Pia är ordförande i och en av grundarna till SWEDPOS.

_________________________________________________________________________

George Schottl: Mesotheliom-patient, patientföreträdare och stolt pappa – En för alla, alla för en! 31/8 2011

George Schottl är Mesotheliom-patient, patientföreträdare och stolt pappa. Han driver bloggen – ”George med Liemannen bakom axeln” Han har även startat webbsidan http://www.kliniskacancerstudier.se/

__________________________________________________________________________

Nils Conradi: Chef Regionalt cancercentrum väst: Att stödja – när resultaten för Den Andre är det viktiga 1/9 2011

Nils Conradi är chef för Regionalt cancercentrum väst
___________________________________________________________________________

Hanna Wekell: Cancerberörd, grundare och vice orförande i Ung Cancer – Jag räknas inte? 2/9 2011

Hanna Wekell är 26 år och cancerberörd. Hon är grundare utav och vice ordförande i Ung Cancer.


_____________________________________________________________________________

Patrik Göransson: Psykolog & projektledare – Det är okej att känna säger de… Ja det är det, till och med för oss. 5/9 2011

Patrik Göransson är psykolog vid Hallands sjukhus Halmstad. Han är initiativtagare till och projektledare för Region Hallands projekt inom cancerrehabilitering. Patrik är även styrelseledamot i SWEDPOS.

__________________________________________________________________________