Kategoriarkiv: Vårdpersonal

CARE-dag i Varberg

Den 24 november hölls CARE-dag (cancerrehabiliteringsdag) vid Hallands Sjukhus i Varberg. På mötet deltog paramedicinsk personal samt kontaktsjuksköterskor från samtliga sjukhus i Halland. CARE-dagen är till för utbildning, skapa diskussion och dialoger samt planering inför framtiden. Under dagen hölls föreläsningar både från interna och… Läs mer om ”CARE-dag i Varberg”

Lämna en kommentar

Välkomna på utbildning i cancerrehabilitering 29/4 i Varberg

Välkommen på en halvdags basutbildning i integrerad cancerrehabilitering. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande och praktiskt tillämpar kunskap kring vad cancerrehabilitering är och hur man rent konkret ska arbeta med cancerrehabilitering som en integrerad process genom all cancervård för… Läs mer om ”Välkomna på utbildning i cancerrehabilitering 29/4 i Varberg”

Lämna en kommentar

Att inom cancervården se och möta hela människan – välkommen till en praktisk och inspirerande halvdagsutbildning.

Genom att integrera cancerrehabilitering som en naturlig del av cancervården kan du som läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal få metoder som hjälper dig det dagliga arbetet med cancerpatienter och deras närstående. Tidiga bedömningssamtal och en levande individuell vårdplan fångar upp… Läs mer om ”Att inom cancervården se och möta hela människan – välkommen till en praktisk och inspirerande halvdagsutbildning.”

En kommentar

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering antaget

Hurra! Nu finns det ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering! Av alla som engagerat sig i arbetet under lång tid hissar vi här flaggan för de våra från Region Halland med Patrik Göransson i styrgruppen och Jörgen Franzén och Harald Fritzson… Läs mer om ”Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering antaget”

Lämna en kommentar

Ta del av första utkastet till nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är klart för remissrunda 1 där en första version av vårdprogrammet skickas ut till företrädare för berörda professioner, patient- och närståendeföreningar, intresseorganisationer med flera. Vårdprogrammet ges ut i en ordinarie version och en kort… Läs mer om ”Ta del av första utkastet till nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering”

Lämna en kommentar

Reseberättelse från SWEDPOS nationella konferens 24-25 april

Svensk förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering arrangerade sin tredje konferens med rubriken: ”Cancerrehabilitering i praktiken – från vision till vardag” Fyra sjuksköterskor på Kliniken för kirurgi och onkologi fick frågan om att delta. Vi kände alla viss tveksamhet över… Läs mer om ”Reseberättelse från SWEDPOS nationella konferens 24-25 april”

Lämna en kommentar

10 röster om cancerrehabilitering

Vi mitt uppe i att utvärdera hur projektet fallit ut hittills Den reportageserie som publicerades här på bloggen var en form av utvärdering och nu kan vi presentera den som en sammanhängande skrift som går under namnet 10 röster om… Läs mer om ”10 röster om cancerrehabilitering”

Lämna en kommentar

En pusselbit i ÖNH-processen – på rätt nivå vid rätt tillfälle – kurator och psykolog

Som en direkt koppling till Dr Fredrik Ho´s intervju där han efterlyste kurator utan lång väntetid till Öron-näsa -och hals kliniken tog vi från teamet kontakt med honom. Den 21/9 träffade jag och psykolog Birgitta Wahlgren honom tillsammans med kontaktsköterskan… Läs mer om ”En pusselbit i ÖNH-processen – på rätt nivå vid rätt tillfälle – kurator och psykolog”

Lämna en kommentar

”Vi måste inse att det inte är så komplicerat att komma igång” – Carina Karlsson onkologisjuksköterska

Bilden av den cancersjuka kvinnan som får träffa sin hund en sista gång etsar sig fast. Vårdpersonalen gör mötet möjligt genom att skjutsa kvinnan, i sjukhussängen, till ett grönområde precis utanför vårdavdelningen. Där väntar hennes man och deras hund som… Läs mer om ””Vi måste inse att det inte är så komplicerat att komma igång” – Carina Karlsson onkologisjuksköterska”

Lämna en kommentar

”Hur mycket kan en människa ta in i det ögonblick hon får diagnosen cancer?” – Fredrik Ho överläkare på öron- näs- och halskliniken

Den frågan ställer sig Fredrik Ho vid varje möte med en ny cancerpatient. Fredrik Ho är överläkare på öron- näs och halskliniken på Hallands sjukhus. Klinikens cancerformer drabbar ofta patienten hårt. Man kan få svårt att äta, svälja, andas och… Läs mer om ””Hur mycket kan en människa ta in i det ögonblick hon får diagnosen cancer?” – Fredrik Ho överläkare på öron- näs- och halskliniken”

6 kommentarer