Kategoriarkiv: Sjukhusövergripande nätverk

Teamet och strategiska cancerenheten planerar för framtiden

Var är teamet kanske ni undrar? Varför har det varit så tyst från teamet, inga blogginlägg om teamets vecka? Ja, det trista svaret är att tiden inte riktigt räckt till… Men det tänkte vi ändra på nu genom att berätta… Läs mer om ”Teamet och strategiska cancerenheten planerar för framtiden”

Lämna en kommentar

Sjuksköterskor och rehabpersonal sätter fingret på projektets möjligheter och dess svaga punkter

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte, sjuksköterskor och cancerrehabteam    Vid två tillfällen i februari träffades sjuksköterskegruppen för att gå igenom våra olika verksamheter i syfte att identifiera de patientgrupper där enheterna ansvarar för att upprätta cancerrehabiliteringsplaner. Vid båda mötena deltog representanter från det nystartade cancerrehabiliteringsteamet.… Läs mer om ”Sjuksköterskor och rehabpersonal sätter fingret på projektets möjligheter och dess svaga punkter”

Lämna en kommentar

Dagens Medicin lyfter integrerad cancerrehabilitering i senaste temanumret – varför är detta betydelsefullt?

Dagens Medicin lyfter cancerrehabilitering och projektet i senaste numret   Vi är glada och stolta över att senaste numret av Dagens Medicin innehåller ett helt uppslag om cancerrehabilitering och vårt projekt vid Hallands sjukhus Halmstad. En journalist vid namn Mats… Läs mer om ”Dagens Medicin lyfter integrerad cancerrehabilitering i senaste temanumret – varför är detta betydelsefullt?”

Lämna en kommentar

Att möta ångest – Cancerrehabiliteringsteamet utbildar

Teamet skall fånga upp de behov personal inom cancervården har av utbildning    Cancerrehabiliteringsteamet har hållit ångestutbildning för nattpersonalen på pilotavdelningen. Frågan väcktes under utbildningstillfällena för 61:ans personal. På nätterna när det blir stilla och mörkt blir det tydligt för nattpersonalen… Läs mer om ”Att möta ångest – Cancerrehabiliteringsteamet utbildar”

Lämna en kommentar

Ibland blir man bara glad och lycklig ända in i själen

Jag sitter i skrivande stund på ett tåg mot Örebro där jag skall medverka på en dag kring cancerrehabilitering som Regionalt cancercentrum Uppsala/Örebro ordnar vilket skall bli fantastisk roligt och spännande. Dessutom är det ganska lugnt och skönt att sitta… Läs mer om ”Ibland blir man bara glad och lycklig ända in i själen”

En kommentar

Rapport från kursen psykosocial onkologi, tredje sammankomsten

Då har vi åter haft en kurssammankomst, tre fjärdedelar av utbildningen är avklarad och intresset och nyfikenheten att lära sig ännu mer i ämnet väcks mer ju längre in i utbildningen vi kommer. Denna del av kursen handlade om rehabiliteringsbedömningar.… Läs mer om ”Rapport från kursen psykosocial onkologi, tredje sammankomsten”

Lämna en kommentar

Öppenhet, nyfikenhet och generositet – avstämningsmöte med Region Hallands strategiska cancerenhet

Projektledare Patrik Göransson hade under gårdagen ett avstämningsmöte med Bengt Sallerfors som är chef för Region Hallands Strategiska cancerenhet. Den strategiska cancerenheten i Halland etablerades vid årsskiftet 2011 för att utveckla och koordinera verksamheten både inom Halland och gentemot Södra… Läs mer om ”Öppenhet, nyfikenhet och generositet – avstämningsmöte med Region Hallands strategiska cancerenhet”

Lämna en kommentar

Kraftsamling för att utveckla cancervården

Förra veckan samlades sjukvårdspersonal från Region Halland och representanter från RCC syd samt RCC väst för en Kraftsamling och dialogmöte för att utveckla cancervården. Syftet var att dela erfarenheter och tankar kring hur vi tillsammans kan arbeta för en bättre… Läs mer om ”Kraftsamling för att utveckla cancervården”

4 kommentarer

Rapport från kursen psykosocial onkologi, andra sammankomsten

Då var ytterligare ett moment färdigt. Kommunikation var ämnet och vi träffades i gruppen den 26-27/5. Vi hade i förväg fått i uppgift att fundera ut 2 situationer där det kändes lite konstigt i kommunikationen med en patient eller anhörig.… Läs mer om ”Rapport från kursen psykosocial onkologi, andra sammankomsten”

Lämna en kommentar

Rapport från kursen psykosocial onkologi, första sammankomsten

”Att först läsa in ett aktuellt ämne, reflektera och respondera individuellt kring det för att sedan träffas i hela studiegruppen och gemensamt reflektera ger en extra dimension och stöd. En del insikter trillade faktiskt först på plats genom att lyssna… Läs mer om ”Rapport från kursen psykosocial onkologi, första sammankomsten”

Lämna en kommentar