Kategoriarkiv: Minnesanteckningar

Teamets vecka: Nätverkslaget – Ett nätverk som kan stötta individen genom att söka nya vägar och lösningar

Nätverkslaget (NL) i Laholm tog under våren kontakt med teamet och ville komma och presentera sitt arbete, något vi givetvis tyckte lät spännande. Så förra veckan träffade vi  Ingegerd Andrén och Karl Englund, två kontaktpersoner som jobbar inom NL. NL… Läs mer om ”Teamets vecka: Nätverkslaget – Ett nätverk som kan stötta individen genom att söka nya vägar och lösningar”

Lämna en kommentar

Teamet besökte Kurortskliniken i Varberg

Studiebesök Varbergs Kurortsklinik 20120514. Under ett par eftermiddagstimmar var vi fem personer från cancerrehabteamet, Hallands Sjukhus, Halmstad som gjorde ett besök på Varbergs Kurortsklinik. Vi blev mottagna av Anna Elengård, driftsansvarig och Pernilla Antonsson, sjukgymnast. De berättade för oss om… Läs mer om ”Teamet besökte Kurortskliniken i Varberg”

2 kommentarer

Teamets vecka: Träff med tandläkare och tandhygenist (v.18)

I måndags träffade teamet tandläkare Ante och tandhygienist Birgitta från Specialisttandvården som berättade om sitt arbete. Specialisttandvårdens uppdrag är att stödja och komplettera allmäntandvård/sjukvård, samt vara en remissinstans där patienter på grund av medicinska skäl, funktionshinder eller tandvårdsrädsla har ett… Läs mer om ”Teamets vecka: Träff med tandläkare och tandhygenist (v.18)”

Lämna en kommentar

Cancervården på regionnivå – vi fick en inblick i vad som är på gång.

Referat referensgrupp 23/4 och 3/5. Både patient och närstående fick möjlighet att träffa Bengt Sallerfors chef för strategiska cancerenheten. Han informerade om arbetet med de 13 cancerprocesserna som pågår i Region Halland. Andra områden som enheten arbetar med är fast… Läs mer om ”Cancervården på regionnivå – vi fick en inblick i vad som är på gång.”

En kommentar

Teamets vecka: Vilja och engagemang på Urologen (v. 16-17)

Veckorna rusar och vintern rasar.  Medlemmar från teamet har just haft en givande dialog tillsammans med avdelningschefen och kontaktsjuksköterskor från Urologen kring hur arbetet med integrerad cancerrehabilitering ska ta form hos dem. De cancerdiagnoser som är aktuella på Urologen är;… Läs mer om ”Teamets vecka: Vilja och engagemang på Urologen (v. 16-17)”

2 kommentarer

Teamets vecka: Möte med en psykiater och samtal kring internatbaserad cancerrehabilitering (v.14 & 15)

Teamets arbete Ytterligare veckor har rullat på. Teamet har fått höra att vi kan vara ännu mer uppsökande. Detta måste vi ta till oss. Teamet har tillgång till resursmaterial, upptryckta rehabplaner och screening som vi ska förse avd./mott med. Teamet… Läs mer om ”Teamets vecka: Möte med en psykiater och samtal kring internatbaserad cancerrehabilitering (v.14 & 15)”

3 kommentarer

Teamets vecka: Ångest i fokus (v. 13)

Nu har den andra och avslutande delen i ångestutbildningen för pilotavdelningens nattpersonal genomförts. Denna gång var upplägget följande; vi gav stort utrymme för samtal utifrån personalens frågor och erfarenheter sedan förra gången.   Några kommenterade att de i större utsträckning… Läs mer om ”Teamets vecka: Ångest i fokus (v. 13)”

Lämna en kommentar

Varför finns inget hospice i Halland?

Minnesanteckning referensgruppsmöte med närståendegruppen  den 26 mars 2012   Temat för kvällen var cancerrehabilitering i primärvården  Följande punkter togs upp: Taktil massage eller grupp där anhöriga kan lära sig hur man gör efterfrågas. Som närstående skall man vara stark men… Läs mer om ”Varför finns inget hospice i Halland?”

Lämna en kommentar

Teamets vecka: Öron, näsor, halsar, logopeder & Försäkringskassan (v.12)

Lokalt vårdprogram Teamet har påbörjat arbetet med att anpassa det lokala vårdprogrammet. Förhoppningsvis kommer en ny version var klar i månadskiftet april-maj. Målet är att koka ner det allra viktigaste från det regionala vårdprogrammet och göra det mer lättillgängligt. Öron… Läs mer om ”Teamets vecka: Öron, näsor, halsar, logopeder & Försäkringskassan (v.12)”

2 kommentarer

Förbättra samarbetet med närsjukvården för att förstärka rehabiliteringskedjan.

Minnesanteckning referensgruppsmöte med patientgruppen  2012-03-12 Rehabilitering utanför specialistsjukvården var kvällens tema och det kom många intressanta reflektioner. Några av dem vill vil lyfta här och hoppas på kommentarer ifrån er som läser vår blogg. Att bli ”färdigbehandlad” kan kännas som att… Läs mer om ”Förbättra samarbetet med närsjukvården för att förstärka rehabiliteringskedjan.”

En kommentar