Författararkiv: Patrik Göransson

Om Patrik Göransson

Projektledare för Region Hallands projekt kring cancerrehabilitering. Leg. psykolog som arbetat som behandlande psykolog inom somatiken vid Hallands sjukhus Halmstad sedan 2008.

Välkomna på utbildning i cancerrehabilitering 29/4 i Varberg

Välkommen på en halvdags basutbildning i integrerad cancerrehabilitering. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande och praktiskt tillämpar kunskap kring vad cancerrehabilitering är och hur man rent konkret ska arbeta med cancerrehabilitering som en integrerad process genom all cancervård för… Läs mer om ”Välkomna på utbildning i cancerrehabilitering 29/4 i Varberg”

Lämna en kommentar

ECRS Symposium 2014

Nu har vi kommit hem efter inspirerande dagar i Köpenhamn där vi deltagit i European Cancer Rehabilitation and Survivorship symposium. Det arrangerades för tredje gången och fokus i år var ”rehabilitation, late effects and survivorship.” Vi har tagit del av… Läs mer om ”ECRS Symposium 2014”

Lämna en kommentar

Att inom cancervården se och möta hela människan – välkommen till en praktisk och inspirerande halvdagsutbildning.

Genom att integrera cancerrehabilitering som en naturlig del av cancervården kan du som läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal få metoder som hjälper dig det dagliga arbetet med cancerpatienter och deras närstående. Tidiga bedömningssamtal och en levande individuell vårdplan fångar upp… Läs mer om ”Att inom cancervården se och möta hela människan – välkommen till en praktisk och inspirerande halvdagsutbildning.”

En kommentar

Nu drar vi igång igen!

Efter att ha avvaktat diverse beslut från olika instanser har vi nu den stora glädjen att kunna meddela att arbetet med att utveckla och implementera en sjukhusövergripande cancerrehabilitering tar ny fart i Region Halland. I juni fastlog chefläkaren en sjukhusövergripande rutin för… Läs mer om ”Nu drar vi igång igen!”

Lämna en kommentar

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering antaget

Hurra! Nu finns det ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering! Av alla som engagerat sig i arbetet under lång tid hissar vi här flaggan för de våra från Region Halland med Patrik Göransson i styrgruppen och Jörgen Franzén och Harald Fritzson… Läs mer om ”Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering antaget”

Lämna en kommentar

En resa har gått i mål och en ny tar vid

Som ni vet så har vi med er hjälp arbetat med att ta fram en resehandbok för cancerberörda under en tid. Tanken är att denna bok ska vara ett stöd som gör var cancerberörds resa mer lättnavigerad och underlätta i kontakten med… Läs mer om ”En resa har gått i mål och en ny tar vid”

En kommentar

Dagen Eko uppmärksammar behovet av cancerrehabilitering

Ekot uppmärksammar cancerberördas behov av cancerrehabilitering inför Väldscancerdagen 4/2 som Nätverket mot cancer arrangerar på Berns i Stockholm. Utgångspunkten är den enkät som Nätverket mot cancer, Anhörigfonden och SWEDPOS samverkar kring. Av de drygt 1000 patienter med cancer som svarat på enkäten uppgav 4%… Läs mer om ”Dagen Eko uppmärksammar behovet av cancerrehabilitering”

Lämna en kommentar

We Fight Cancer Halmstad – Initiativ där cancerberörda stöttar varandra

Fantastiskt kul att se att se fortsatt engagemang och initiativ från cancerberörda Anette och Anette. Nedan finner ni en inbjudan till deras första träff och vill ni sätta upp informationen i er verksamhet kan ni skriva ut följande PDF-version Mer… Läs mer om ”We Fight Cancer Halmstad – Initiativ där cancerberörda stöttar varandra”

Lämna en kommentar

Ta del av första utkastet till nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är klart för remissrunda 1 där en första version av vårdprogrammet skickas ut till företrädare för berörda professioner, patient- och närståendeföreningar, intresseorganisationer med flera. Vårdprogrammet ges ut i en ordinarie version och en kort… Läs mer om ”Ta del av första utkastet till nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering”

Lämna en kommentar

Reseberättelse från SWEDPOS nationella konferens 24-25 april

Svensk förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering arrangerade sin tredje konferens med rubriken: ”Cancerrehabilitering i praktiken – från vision till vardag” Fyra sjuksköterskor på Kliniken för kirurgi och onkologi fick frågan om att delta. Vi kände alla viss tveksamhet över… Läs mer om ”Reseberättelse från SWEDPOS nationella konferens 24-25 april”

Lämna en kommentar