Sidverktyg

Blogginformation

Besök ”Topp 10” för att så enkelt så möjligt kunna skapa dig en uppfattning om bloggen. 

Syfte

Bloggen skall möjliggöra för patienter, närstående och vårdpersonal i och utanför Region Hallands intranät att följa vårt arbete med cancerrehabilitering på nära håll. Bloggen skall även utgöra en direktlänk mellan cancerrehabilitering och dem som i förlängningen berörs där det ges möjlighet att ställa frågor samt lämna åsikter och ge förslag.

Riktlinjer

  • Bloggen skall följa Sveriges Kommuner och Landstings och Region Hallands rekommendationer avseende användning av sociala medier inom kommuner, landsting och regioner.  ( http://www.skl.se/web/Socialamedier.aspx )( http://regionhalland.se/PageFiles/35506/Riktlinjer-sociala-medier-RH-v1-0.pdf )
  • Bloggen, omfattande samtliga sidor, inlägg och kommentarer, är att beteckna som allmän handling. Inlägg och kommentarer skall hållas ordnat men behöver ej registreras vid myndigheten då de ej omfattas av sekretess. Informationen på bloggen är av tillfällig eller ringa betydelse varpå information får gallras fortlöpande.
  • En myndighet är skyldig enligt lagen att ta bort meddelanden som strider mot upphovsrätten och lagar om uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi och olaga våldsskildring. Innehållet får aldrig vara oetiskt eller brottsligt och kunna leda till förtal, kränkning.
  • Bloggen är endast avsedd att beröra området cancerrehabilitering varpå ansvarig förbehåller sig rätten att gallra bort kommentarer som uppenbart är av annat slag.

Ansvarig för bloggens innehåll är

Elinore Börjesson och Birgitta Wahlgren

elinore.borjesson@regionhalland.se

birgitta.wahlgren@regionhalland.se