Sidverktyg

Blogginformation

Besök ”Topp 10″ för att så enkelt så möjligt kunna skapa dig en uppfattning om bloggen och projektets idé och hjärta. 

Syfte

Syfte med bloggen, som fokuseras kring den av SKL finansierade ”försöksverksamhet för en mer sammanhållen och patientfokuserad cancervård”, är i första hand att öka projektets trasparens och därmed underlätta patient- och närståendemedverkan. Bloggen skall möjliggöra för patienter, närstående och vårdpersonal utanför Region Hallands intranät att följa projektet på nära håll. Bloggen skall även utgöra en direktlänk mellan projektet inom cancerrehabilitering och dem som i förlängningen berörs av projektet där det ges möjlighet att ställa frågor till projektgruppen samt lämna åsikter och ge förslag.

Riktlinjer

  • Bloggen skall följa Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer avseende användning av sociala medier inom kommuner, landsting och regioner.  ( http://www.skl.se/web/Socialamedier.aspx )
  • Bloggen, omfattande samtliga sidor, inlägg och kommentarer, är att beteckna som allmän handling. Inlägg och kommentarer skall hållas ordnat men behöver ej registreras vid myndigheten då de ej omfattas av sekretess. Informationen på bloggen är av tillfällig eller ringa betydelse varpå information får gallras fortlöpande.
  • En myndighet är skyldig enligt lagen att ta bort meddelanden som strider mot upphovsrätten och lagar om uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi och olaga våldsskildring. Innehållet får aldrig vara oetiskt eller brottsligt och kunna leda till förtal, kränkning.
  • Bloggen är endast avsedd att beröra projektet och området cancerrehabilitering varpå ansvarig förbehåller sig rätten att gallra bort kommentarer som uppenbart är av annat slag.

I första hand kommer projektgruppen och Hallands sjukhus Halmstads informatörer kommunicera via bloggen men det kan även bli aktuellt med gästbloggare från området cancerrehabilitering.

Ansvarig för bloggens innehåll är

Patrik Göransson

Projektledare & leg. psykolog

patrik.goransson@regionhalland.se