Sidverktyg

Nätverksmöte för kuratorer inom hematologi

Regionalt_cancercentrum_il

Den 3/2 åkte jag, Isabelle Lundberg, iväg på ett nätverksmöte för kuratorer versamma inom hematologin. Mötet hölls i Regionalt cancercentrum (RCC) västs lokaler. Vid mötet medverkade sju kuratorer från olika sjukhus inom regionen. Nedan följer en kort presentation gällande några av de punkter som avhandlades under dagen.

Chichi Malmström som arbetar som utvecklingsledare inom psykosocialt stöd i relation till cancerrehabilitering vid RCC väst, informerade inledningsvis övergripande om RCC samt det arbete som bedrivs inom verksamheten. Mer information finns att hitta på http://www.cancercentrum.se/vast/ .

Därefter fick vi besök av Marie Boëthius utvecklingsledare och process-stöd till hematologiprocessen på RCC och Inger Andersson, ordförande i omvårdnadsgruppen för hematologi, vilka informerade om sitt arbete. Regional omvårdnadsgrupp skapades för att hitta gemensamma rutiner inom Västra sjukvårdsregionen samt Halland.

Därefter diskuterades cancerrehabilitering för hematologpatienter. Tankar, funderingar och erfarenheter utbyttes och inom gruppen fanns såväl kuratorer vilka varit verksamma inom hematologin under långtid som nya kuratorer.

Kontaktvägar till kurator. Vi kom under mötet fram till att vägen till kuratorn och det psykosociala stödet ser väldigt olika ut på våra arbetsplatser. På vissa sjukhus ges skriftlig information till patienterna medan behovet av kuratorskontakt på andra sjukhus fångas upp och förmedlas genom övrig personal.

Cancerrehabilitering. Vi diskuterade bland annat vikten av att cancerrehabiliteringen startar dagen då patienten får sin diagnos. Rehabiliteringen för denna patientgrupp bör vidare ske parallellt med behandling, så att patienten får förutsättningar för att leva ett så bra liv som möjligt under hela cancerprocessen. Olika former, individuell, grupp, intern och extern cancerrehabilitering diskuterades. Vidare lyftes perspektivet samt vikten av att fokusera på det friska och vara ett stöd i att vägleda patienten mot att fokusera kikarsiktet på det som går att kontrollera, påverka och förändra. Förhållningssättet acceptans och dess fördelar behandlades även.

Boktips.

”När döden utmanar livet – om existentiell kris och coping i palliativ vård” Lisa Sand, Peter Strang (Natur & Kultur)

”En liten berättelse om halscancer -Aktas för sol-ljus” Åke Grützelius (Norlén & Slottner)

”Att stå bredvid cancer” Ola Ringdahl (Natur & Kultur)

”Sjukt viktigt” (ett arbetsmaterial för barn) Helena Forsling, Monika Nyström, Viveca Nordlander (IDUS förlag)

”Gilla läget – hur allt gick åt helvete med positivt tänkande” – Barbara Ehrenreich

Det var en givande och informativ dag! / Isabelle Lundberg
IMG_1469IMG_1471