Sidverktyg

CARE-dag i Varberg

Den 24 november hölls CARE-dag (cancerrehabiliteringsdag) vid Hallands Sjukhus i Varberg. På mötet deltog paramedicinsk personal samt kontaktsjuksköterskor från samtliga sjukhus i Halland. CARE-dagen är till för utbildning, skapa diskussion och dialoger samt planering inför framtiden. Under dagen hölls föreläsningar både från interna och externa föreläsare. Vidare avslutades dagen med en workshop där personal från olika professioner diskuterade vårdförlopp inom cancervården.

Såhär såg agendan för dagen ut:

  • Standardiseradevårdförlopp
  • Implementering av cancerrehabilitering i Region Halland
  • Föreläsning om cancerrehabilitering från enhetschef och kurator från RCC Syd
  • Information från Försäkringskassan
  • Workshop

Det blev en lyckad dag som resulterade i bra diskussioner och idéer för framtiden!

CARE-Dag i Varberg