Sidverktyg

Välkomna på utbildning i cancerrehabilitering 29/4 i Varberg

Välkommen på en halvdags basutbildning i integrerad cancerrehabilitering.
Syftet med utbildningen är att ge grundläggande och praktiskt tillämpar kunskap kring vad cancerrehabilitering är och hur man rent konkret ska arbeta med cancerrehabilitering som en integrerad process genom all cancervård för att på så sätt optimera cancervården.

Kursen läggs upp som en ”cancerresa” ur ett rehabiliteringsperspektiv där fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter beaktas. Kursen hålls i storgrupp. Korta föreläsningar varvas med filmer, arbete i ”bikupor”, diskussioner och övningar.

Utbildningens upplägg och innehåll utgår från Hallands sjukhus rutin för bedömning och uppföljning av rehabiliteringsbehov i cancervården.

Plats: Samlingssalen, Hallands sjukhus Varberg
Datum: 29 april
Tid: kl. 9-12 eller kl. 13-16

Anmäl dig här: http://lina.lthalland.se/lth_templates/Intra/Pages/NCourseCatalog.aspx?id=193407 (intern länk för anmälan om du är anställd inom Region Halland)

Vid frågor kontakta kursansvarig: Patrik Göransson

Baskurs integrerad cancerrehabilitering kursbeskrivning 20150429

Rutin Cancerrehabilitering Hallands sjukhus