Sidverktyg

Studiebesök från Borås sjukhus

Fredagen den 28 november fick vi besök av tre representanter från Borås sjukhus; Gunilla Karlsson (processledare för sjukskrivning och rehabilitering), Helena (arbetsterapeut, lymfterapeut rehabkoordinator) samt Inga-Britt (kurator och rehabkoordinator). Vi startade dagen med en rundvisning på dagvården och rehabklinikens lokaler. Därefter berättade vi om vår cancerrehabilitering och besökarna berättade om sin verksamhet med rehabkoordinatorer inom cancervården. Det framkom att det finns stora skillnader mellan sjukhusens tillgång till bland annat lymfterapeuter där Hallands sjukhus i Halmstad har större resurser genom hela vårdkedjan. På Hallands sjukhus i Halmstad erbjuder vi även viss rehabilitering via öppenvård och vi är knutna till klinikernas respektive mottagningar. Även detta är något Borås sjukhus ej kan erbjuda patienterna i dagsläget, men det finns en önskan från deras sida att kunna starta upp det. Kajsa Smith, kontaktsjuksköterska på hematologen, kom även och informerade om hennes arbete med tidiga bedömningar av patientens rehabiliteringsbehov.

För att få veta mer om rehabkoordinatorer inom cancervården tackade vi ja till att göra ett studiebesök hos dem till våren.

Fredagens besök ledde till många bra diskussioner, utbyte av erfarenhet samt nya tankar och idéer.