Sidverktyg

Hematologikonferens för fysioterapeuter, Oslo 9-10 oktober 2014.

Den 9-10 oktober ägde den årliga hematologikonferensen för fysioterapeuter rum på Radiumhospitalet i Oslo och Halmstads sjukhus hade en representant som deltog.

Åtta föreläsningar, praktiska övningar samt diskussioner kring detta hanns under de två dagarna. I år var det mycket inriktat på allogena stamcellstransplantationer men också rehabilitering efter avslutad cancerbehandling för snabbare återhämtning och eventuell återgång till arbete. Det var väldigt spännande att se vilken rehabilitering som patienter med cancer kunde erbjudas på sjukhusen runt om i Norge. Bland annat finns det något som heter ”Pusterommet” som är ett aktivitets- och träningsrum för patienten med cancer. Där kan man deltaga i/prova på olika gruppaktiviteter, träna självständigt samt få tips och inspiration för att komma igång med fysisk aktivitet. Dit är patienterna välkomna under behandlingen och sex månader efter avslutad behandling.

Det var två mycket givande dagar som väckte tankar och idéer för fortsatt utveckling av cancerrehabilitering.

Hälsar Anna Wångersjö, sjukgymnast.