Sidverktyg

Föreläsningsserie våren 2013

-för Dig som cancerberörd, patient och närstående!

Träffarna är fristående så Du väljer den/de som passar Dig bäst. Deltagandet är kostnadsfritt. Enkel fika erbjuds till självkostnadspris.

Föranmälan behövs då antalet platser är begränsat. Det går bra att anmäla flera personer

Program våren 2013:

”Sex- och samliv vid cancersjukdom”

Att få en cancerdiagnos kan påverka sexualiteten för både patient och ev. partner. Vilka svårigheter har Du/Ni upplevt? Hur har Du/Ni gått vidare? Under träffen ges information om vanliga orsaker till sexuella problem vid cancersjukdom och råd och tips om hur man kan gå vidare.

Medverkar gör Elisabeth Elenström, socionom med vidareutbildning i klinisk sexologi, verksam på Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus Halmstad, som inleder träffen med information utifrån sin kunskap från arbetet med cancerberörda och därefter finns det utrymme och tid för frågor och dialog.

Onsdag 13/2 kl. 16.30-18:00 Anmäl dig här!

Lokal: Fyrens konferensrum, Ingång 19, Hallands sjukhus Halmstad. Karta över sjukhusområdet.

Anmälan krävs och antalet platser är begränsat till 10 st. Vid fler intressenter hoppas vi kunna erbjuda ytterligare tillfällen längre fram.

_____________________________________________________________

”Fysisk aktivitet”

Hur kan man må så bra som möjligt och bevara så mycket av sin vanliga funktionsnivå trots sjukdom och behandling? Vad finns det för vinster med att vara fysiskt aktiv? Vart kan man som cancerdrabbad vända sig för att få hjälp med att komma igång?

Medverkar gör Liselotte Wahlbeck, Anna Johansson, leg.sjukgymnast och Annika Kjällkvist, leg.arbetsterapeut, alla tre verksamma inom Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Halmstad.

Onsdag 27/2 kl. 16:30- 18:00. Anmäl dig här!

Lokal: Ankarets konferensrum, Ingång 19, Hallands sjukhus Halmstad. Karta över sjukhusområdet.

_____________________________________________________________

Om barn som anhöriga till cancerberörda”

Sara KlaverdalAtt som förälder drabbas av svår sjukdom väcker många frågor just kring föräldrarskapet: Hur ska man prata med barnen om sjukdomen och om oron som kommer med den? Hur påverkas barnen av vad som händer? Ska barnen skyddas? Är jag som förälder tillräcklig eller behövs det annan hjälp?

Medverkar gör Sara Klaverdal, leg. Psykolog verksam på Barn- och Ungdomskliniken, Hallands sjukhus Halmstad. Sara kommer prata utifrån den kunskap och erfarenhet hon har genom att arbeta som psykolog med barn och familjer, men även utifrån personlig erfarenhet av cancersjukdom. Hon kommer även försöka visa på vägar framåt där det inte finns några självklara svar.

Onsdag 13/3 kl. 16:30-18:00. Anmäl dig här!

Lokal: Ankarets konferensrum, ingång 19, Hallands sjukhus Halmstad. Karta över sjukhusområdet

_____________________________________________________________

”Kost och näring vid cancersjukdom i teori och praktik”

Vad är bra att känna till? Hur kan jag anpassa kosten? Får jag tillräckligt med näring? Om jag inte kan äta, vad finns det för alternativ?

Medverkar gör Milene Svanå, dietist vid Hallands sjukhus Halmstad, som föreläser och svarar på Era frågor.

Onsdag 27/3 kl. 16:30-18:30. Anmäl dig här!

Lokal: Ankarets konferensrum, ingång 19, Hallands sjukhus Halmstad. Karta över sjukhusområdet.

_____________________________________________________________

”Tillbaka till arbete?”

Kort information om sjukförsäkringen- förebyggande sjukpenning och rehabiliteringskedjan. Försäkringskassan presenterar sin vision och verksamhetsidé samt besvarar Era frågor och funderingar.

Medverkar gör Pia Rydberg, samverkansansvarig på Försäkringskassan samt Tina Westberg, handläggare på Försäkringskassan.

Maila gärna in Dina frågor till Försäkringskassan på förhand i anmälningsformuläret.

Onsdag 10/4 kl. 16:30-18:30. Anmäl dig här!

Lokal: Ankarets konferensrum, ingång 19, Hallands sjukhus Halmstad. Karta över sjukhusområdet.

_____________________________________________________________

”Att leva när livet är hotat”

Om livsglädje och det djupa allvaret. Existentiella och andliga funderingar. En dialogföreläsning med utrymme för dina frågor och reflektioner

Medverkar gör Harald Fritzon, sjukhuspastor och Jörgen Franzén, sjukhuspräst verksamma vid Sjukhuskyrkan Hallands sjukhus Halmstad.

Onsdag 24/4 kl.16:30-18:30. Anmäl dig här!

Lokal: Ankarets konferensrum, ingång 19, Hallands sjukhus Halmstad. Karta över sjukhusområdet.

_____________________________________________________________

Presentation av Strategiska cancerenheten i Hallands län

– Samordning och utveckling av cancervårdsprocesserna ur ett patientperspektiv.

Medverkar gör Cecilia Littorin, vårdutvecklare på Strategiska cancerenheten, som berättar om arbetet som pågår och besvarar Era frågor.

Onsdag 8/5 kl 16:30-18:00. Anmäl dig här!

Lokal: Ankarets konferensrum, ingång 19, Hallands sjukhus Halmstad. Karta över sjukhusområdet.

_____________________________________________________________