Sidverktyg

10 röster om cancerrehabilitering

Vi mitt uppe i att utvärdera hur projektet fallit ut hittills

Den reportageserie som publicerades här på bloggen var en form av utvärdering och nu kan vi presentera den som en sammanhängande skrift som går under namnet 10 röster om cancerrehabilitering.

Flera syften

Syftet med skriften är att lyfta fram det som upplevts som lyckat med projektet men också vilka utmaningar som kvarstår.

Tillsammans ger texterna även en utmärkt bild av vad integrerad cancerrehabilitering handlar om, varför det är så viktigt samt ge en idé om var vi kan börja oavsett var inom svensk cancervård vi befinner oss.

Fritt fram att sprida

Spridning är synnerligen tillåten och om man vill använda skriften i undervisning, lägga upp den på en blogg, kopiera den och sprida den till hela sin sändlista eller trycka upp den till fikarummet så är det fritt fram. Skriften finns även i högupplsöt upplaga om vi skulle vilja trycka upp den vid något tillfälle.

Tack Åsa

Ett stort tack till Åsa Jonsson som har gjort ett fantastiskt arbete med både intervjuerna och själva skriften!

/Patrik Göransson