Månadsarkiv: mars 2012

Fysisk aktivitet på recept

Fyra representanter från Cancerrehabteamet var i Varberg för en halvdags utbildning i FaR – fysisk aktivitet på recept, en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. Vad är fysisk aktivitet på recept? FaR® innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på recept.… Läs mer om ”Fysisk aktivitet på recept”

Lämna en kommentar

Teamets vecka: Öron, näsor, halsar, logopeder & Försäkringskassan (v.12)

Lokalt vårdprogram Teamet har påbörjat arbetet med att anpassa det lokala vårdprogrammet. Förhoppningsvis kommer en ny version var klar i månadskiftet april-maj. Målet är att koka ner det allra viktigaste från det regionala vårdprogrammet och göra det mer lättillgängligt. Öron… Läs mer om ”Teamets vecka: Öron, näsor, halsar, logopeder & Försäkringskassan (v.12)”

2 kommentarer

Sjukhusövergripande utbilningsinsats rörande integrerad cancerrehabilitering är genomförd

Ca 340 personer har under vecka 9-12 genomgått en tre timmar lång utbildning som vi valt kalla ”Baskurs i integrerad cancerrehabilitering”. Föreläsningen går igenom följande moment: Cancerrehabilitering för rätt behov, i rätt tid och på rätt nivå. Behov, process och… Läs mer om ”Sjukhusövergripande utbilningsinsats rörande integrerad cancerrehabilitering är genomförd”

Lämna en kommentar

Dagens Medicin lyfter integrerad cancerrehabilitering i senaste temanumret – varför är detta betydelsefullt?

Dagens Medicin lyfter cancerrehabilitering och projektet i senaste numret   Vi är glada och stolta över att senaste numret av Dagens Medicin innehåller ett helt uppslag om cancerrehabilitering och vårt projekt vid Hallands sjukhus Halmstad. En journalist vid namn Mats… Läs mer om ”Dagens Medicin lyfter integrerad cancerrehabilitering i senaste temanumret – varför är detta betydelsefullt?”

Lämna en kommentar

Förbättra samarbetet med närsjukvården för att förstärka rehabiliteringskedjan.

Minnesanteckning referensgruppsmöte med patientgruppen  2012-03-12 Rehabilitering utanför specialistsjukvården var kvällens tema och det kom många intressanta reflektioner. Några av dem vill vil lyfta här och hoppas på kommentarer ifrån er som läser vår blogg. Att bli ”färdigbehandlad” kan kännas som att… Läs mer om ”Förbättra samarbetet med närsjukvården för att förstärka rehabiliteringskedjan.”

En kommentar

En hälsning från en patient- Vad är du tacksam för just idag?

I helgen fick jag ett mejl från Lena Evald som dels varit en flitig besökare och kommentator här på vår blogg. Hon har dessutom vid något tillfälle medverkat i vår referensgrupp för patienter med erfarenheter från cancervården vid Hallands sjukhus… Läs mer om ”En hälsning från en patient- Vad är du tacksam för just idag?”

Lämna en kommentar

Vem ger närstående vård? Närstående träffade medlemmar från teamet.

Minnesanteckning referensgruppsmöte med närståendegruppen  den 2012-02-27 Temat för denna kväll var Cancerrehabiliteringsteamet. Två medlemmar från teamet, Annika Kjällkvist (arbetsterapeut) och Anna Johansson (sjukgymnast) var närvarande för kunna lyssna och samtala. Till att börja med ställdes frågor om teamets uppgift och… Läs mer om ”Vem ger närstående vård? Närstående träffade medlemmar från teamet.”

Lämna en kommentar

Teamets vecka: veckor med både med- och motvind (v.10-11)

Har ni tyckt att det varit tyst från teamet? Det håller vi med om, vi har det senaste inte varit så aktiva här på bloggen men från och med nu ska det bli ändring. Vi har tänkt försöka skriva ett… Läs mer om ”Teamets vecka: veckor med både med- och motvind (v.10-11)”

Lämna en kommentar

Att möta ångest – Cancerrehabiliteringsteamet utbildar

Teamet skall fånga upp de behov personal inom cancervården har av utbildning    Cancerrehabiliteringsteamet har hållit ångestutbildning för nattpersonalen på pilotavdelningen. Frågan väcktes under utbildningstillfällena för 61:ans personal. På nätterna när det blir stilla och mörkt blir det tydligt för nattpersonalen… Läs mer om ”Att möta ångest – Cancerrehabiliteringsteamet utbildar”

Lämna en kommentar

Vad allt egentligen handlar om…

När jag i söndags följde Vasaloppet via webbtv, radio och Twitter var det för att följa en speciell person, en mycket speciell person. Emma Hellbergs cancerresa inleddes med ett besked om en elakartad tumör på livmodershalsen i april 2010, lite… Läs mer om ”Vad allt egentligen handlar om…”

2 kommentarer