Sidverktyg

Brinnande enganemang och fantastiska möten – En mässa som gav löfte om mer…

Här kommer en sen rapport från vår mässa kring cancerrehabilitering som vi höll 14/2. Det faktum att vi nu befinner oss mitt i vabuari månad kom emellan;)

Samtidigt så är det kanske som så att jag/vi inte är mest lämpade att rapportera från mässan då vi så att säga var mitt i den och uppslukades av alla intressanta möten och diskussioner. Istället länkar vi här till Lasse Nymans reportage från mässan och ett särskilt viktigt möte. Reportaget har skrivits för RCC Syd, RCC Väst och Region Halland

Mässan blev en mycket lyckad tillställning där en 120-130 personer besökte Hallands sjukhus Halmstad för att samlas kring den viktiga frågan om cancerrehabiliteringens roll i framtidens cancervård. I mittpunkten stod vårt projekt tillsammans med våra samarbetspartners som dagen till äran besökte oss och visade upp sitt perspektiv på cancerrehabilitering. Gunilla Gunnarsson från SKL representerade det nationella arbetet med att utveckla framtidens cancervård vilket även region Hallands projekt är en del utav. RCC Syd (presentation), RCC Väst  och Region Hallands strategiska cancerenhet visade upp sina respektive fokus på cancerrehabiliteringsfrågan.

Kurortskliniken, Lydiagården och RehabCenter Mösseberg visade upp sina program för internatbaserad rehabilitering. Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS) representerade multiprofessionell sakkunskap inom området cancerrehabilitering.

1177 var också på plats och presenterade sina temasidor kring cancer (presentation). Ung Cancer (presentation) och Nätverket mot cancer (presentation) var inbjudna patientföreningar utifrån det samarbete och stöd de ställt upp med under projektarbetet.

Sist men inte minst visade vi i projektet upp oss genom att presentationsbord och information från projektgruppen, cancerrehabteamet, Sjukhuskyrkan (presentation), vår pilotavdelning avd. 61, patient- och närståendereferensgrupperna samt Lära Nära som levererat utbildningen i Psykosocial onkologi och rehabilitering (presentation).

Även media var på plats vilket resulterade i ett antal reportage från lite olika vinklar. Sveriges Radio P4 Halland hade 14/2 ett nyhetsinslag och även ett riktigt bra fördjupande reportage i aktualitetsprogrammet Puls. TV 4 Halland hade ett nyhetsinslag med fint patientfokus. Även Hallandsposten hade en artikel men den var inte med i nätupplagan.

Summa summarum så är vi stolta, glada och lyckliga över att mässan blev så lyckad. Framförallt utifrån alla de spännande möten och diskussioner som uppstod. Det råder ingen tvekan om att det finns ett stort engagemang i frågan inom cancerrehabilitering och att det finns ett tydligt stöd från beslutsfattare och centrala personer på nationell, regional och lokal nivå.

Ett stort tack till alla medverkande för att ni bidrog till att göra denna mässa till vad den blev!

/Patrik Göransson