Sidverktyg

Mässa på tema cancerrehabilitering 14/2 på Hallands sjukhus Halmstad

Inbjudan

 

Anmälan Görs på denna länk senast 7/2.

”Cancerrehabiliteringsprojektet” och Hallands sjukhus Halmstad bjuder härmed in till en mässa kring cancerrehabilitering tisdagen 14/2 kl. 10-13. Vi vill då gärna visa upp projektet och de som medverkat. Ni kommer att få möjlighet att träffa och prata med projektgruppsmedlemmar, cancerrehabteamet, patienter och närstående som medverkat, personal från pilotavdelning samt representanter från Rehabiliteringskliniken. Dessutom har vi bjudit in de som har hjälpt och stöttat oss hittills, att medverka under tema cancerrehabilitering, och fått god respons. Inbjudna är till exempel SKL, Nätverket mot Cancer, Ung Cancer, Cancerfonden, SWEDPOS, RCC Syd,  RCC Väst och Region Hallands strategiska cancerenhet

Målgrupp

 

Chefer vid Hallands sjukhus, driftsnämnder och regionfullmäktige, representanter från andra förvaltningar som t.ex. närsjukvård & från andra organisationer som t.ex. högskola, kommun eller försäkringskassa, Företrädare för patient- & närståendeföreningar, fackliga företrädare och självklart du som är intresserad

Möjlighet till möten kring cancerrehabilitering

 

Vi kallar det mässa då man efter anmälan kan komma och gå som man vill, alltså drop-in mellan 10-13. Allting kommer vara en pågående aktivitet utan särskilda hållpunkter. Under mässan kommer dessutom ett mötesrum finnas tillgängligt och bokningsbart för 30 minuters intervaller om det finns intresse av att passa på att lägga ett mer formellt möte i anslutning till minglet. Så klart kan ni mötas kring detta redan nu genom att besöka vår Facebook-sida, på Twitter under #CAREHalland eller här på vår projektblogg!

Bakgrund

 

Vid Hallands sjukhus Halmstad drivs sedan 2010 ett projekt kring integrerad cancerrehabilitering. Projektet finansieras som en del av Socialdepartementets satsning på framtidens cancervård med Sveriges Kommuner och Landsting som ansvarig samordnare och beställare för de försöksverksamheter som drivs runt om i landet.

Inom ramen för projektet skapar, implementerar och utvärderar vi en modell för sjukhusövergripande cancerrehabilitering som skall vara tillgänglig för patienter och närstående oberoende av cancerform och kliniktillhörighet.

Rent konkret har hittills bland annat följande tagits fram:

  • sjukhusövergripande nätverk av sjuksköterskor och paramedicinsk personal med specialutbildning inom cancerrehabilitering på avancerad nivå
  • ett sjukhusövergripande cancerrehabiliteringsteam
  • en journaltyp och rutin för individuell cancerrehabiliteringsplan (CARE)
  • baskurs inom cancerrehabilitering (3h) som vänder sig till samtlig personal inom cancervården vid Hallands sjukhus Halmstad
  • patient och närstående inflytande genom referensgruppsverksamhet i form av öppna grupper för patienter och närstående med erfarenhet från cancervården vid HSH
  • Transparens, inflytande och samverkan genom ett aktivt kommunikationsarbete genom sociala medier som blogg, Facebook och Twitter.       

I och med att första sjukhusövergripande utbildningstillfället går av stapeln 27/2 går projektet in i fulldrift och sedan 5:e december 2011 testas och utvecklas detta arbetssätt dessutom vid en pilotavdelning på Hallands sjukhus Halmstad.

Anmälan

 

Görs på denna länk senast 7/2.

Bekräftelse mailas ut efter den 7/2.

Ordna gärna med en ersättare om du får förhinder.

Deltagande på mässan är kostnadsfri. Fika ingår. Antalet platser är begränsade.

Ansvarig

 

Ansvarig är Patrik Göransson projektledare och psykolog vid rehabiliteringskliniken.

Kontakt:       tel. 035-134693

                      Mail: patrik.goransson@regionhalland.se