Månadsarkiv: september 2011

Möt Jörgen – Sjukhuspräst och projektgruppsmedlem

Var har du arbetat som präst? Jag har arbetat på många olika platser. Jag började i Norrland, sedan blev det Köpenhamn. Efter det var jag sjömanspräst i Rio och sedan åter församlingspräst i Sverige. De senaste 11 åren har jag… Läs mer om ”Möt Jörgen – Sjukhuspräst och projektgruppsmedlem”

Lämna en kommentar

”Det saknades någon som höll koll”- Artikel i Hallandsposten utifrån patientfokus.

I dagens upplaga av Hallandsposten finns två artiklar över ett uppslag som handlar om projektet utifrån ett patientperspektiv. Det är Anette som berättar om sin cancerresa och varför hon väljer att engagera sig i och kring projektet genom referensgruppsmedverkan och… Läs mer om ””Det saknades någon som höll koll”- Artikel i Hallandsposten utifrån patientfokus.”

En kommentar

Möt Åse – Psykolog och projektgruppsmedlem

Åse jobbar på Rehabiliteringskliniken som behandlande psykolog. Hon arbetar i huvudsak med cancerpatienter men träffar även patienter med andra sjukdomar såsom mag-tarmsjukdom, diabetes, hjärtsjukdom, njursjukdom mm. Från och med nu i höst kommer ett stort fokus att ligga på cancerpatienter… Läs mer om ”Möt Åse – Psykolog och projektgruppsmedlem”

En kommentar

Kick-off för projektgruppen med höstens aktiviteter på agendan!

Minnesanteckning från halvdags projektgruppsmöte 110914 Projektgruppen träffades för en halvdags möte där dagordningen till stora delar handlade om vad gruppen praktiskt har att genomföra den närmsta tiden och uppdelandet av ansvarsområden i det arbetet. Transparens via blogg, facebook och twitter…… Läs mer om ”Kick-off för projektgruppen med höstens aktiviteter på agendan!”

2 kommentarer

Möt Elinore – Kurator och projektgruppsmedlem

Berätta om din väg hit till Hallands Sjukhus, Halmstad. Efter min socionomexamen i Stockholm 1995 fick jag mitt första arbete som kurator vid Ullevåls sjukhus i Oslo. Sedan återvände jag till Sverige och Helsingborg 2004 för att arbeta vi barnhabiliteringen… Läs mer om ”Möt Elinore – Kurator och projektgruppsmedlem”

Lämna en kommentar

Spännande möten då & snart

Förra veckan var fylld av spännande möten patientreferensgruppen träffades på måndagen och projektgruppen på torsdagen båda dessa rapporteras snart med egna minnesinlägg. Tisdagen 20/9 spenderade jag dagen i Stockholm hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som ju ansvarar för försöksverksamheterna… Läs mer om ”Spännande möten då & snart”

En kommentar

Till dig som är patient eller närstående – välkommen till samtalsforum!

Till dig som är patient eller närstående Under 2011 och 2012 pågår ett sjukhusövergripande projekt på Hallands sjukhus Halmstad. Projektet finansieras av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), projektledare är psykolog Patrik Göransson, Rehabiliteringskliniken. Syftet med projektet är att alla patienter… Läs mer om ”Till dig som är patient eller närstående – välkommen till samtalsforum!”

Lämna en kommentar

Svårigheter att involvera närstående, oro och frustration bland projekgruppsmedlemmarna – Vad skall vi göra?

Minnesanteckning från projektgruppsmöte 2011-09-08 Efter ett långt sommaruppehåll var det dags att träffas i projektgruppen igen. Dessvärre hade projektledare Patrik blivit uppehållen och vi fick därför stryka ett par punkter på agendan. Patrik informerade dock via telefon: – Den 20/9… Läs mer om ”Svårigheter att involvera närstående, oro och frustration bland projekgruppsmedlemmarna – Vad skall vi göra?”

Lämna en kommentar

Många viktiga punkter och en hel del frågetecken att reda ut under hösten…

Minnesanteckningar från referensgruppsmötet med rehabpersonal 2011-09-05   Så har nu den 3:e och sista referensgruppen haft sitt första uppstartsmöte. Vi som samlades var en grupp av rehabiliteringspersonal från skilda professioner och som idag jobbar med cancerrehabilitering på sjukhuset i Halmstad.… Läs mer om ”Många viktiga punkter och en hel del frågetecken att reda ut under hösten…”

Lämna en kommentar

Upplevelser och önskemål utifrån patientens centrum – Referensgruppsmöte

Minnesanteckning från referensgruppsmöte med patienter 2011-08-29 Kvällens tema var PATIENTFOKUS. Vad är det för speciellt med detta tema? ”Patienten i centrum” är ett begrepp som närmast är att betrakta som ett mantra  i sjukvården.  Med den utgångspunkten kan vi då välja… Läs mer om ”Upplevelser och önskemål utifrån patientens centrum – Referensgruppsmöte”

6 kommentarer