Sidverktyg

Gunilla Gunnarsson: Samordnare cancerstrategi SKL. Rehabilitering – finns det??

Rehabilitering-finns det??

 

Gunilla Gunnarsson är samordnare för cancerstrategiarbetet på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessutom har hon arbetat många år som onkolog.

Rehabilitering vid cancer- finns det? I 20 års tid fram till 2003 arbetade jag som onkolog. Våra rehabiliterande resurser var ytterst begränsade.  Enstaka patienter fick åka en vecka till Lydiagården, Mösseberg eller Vidarkliniken i Järna. Oftast genom bidrag från någon fond. Den som av sin tumör eller behandling fått en fysisk skada ( exempelvis neurologisk), som väl kändes igen av rehabiliteringskliniken, erhöll samma hjälp som alla andra patienter med den typen av tillstånd. Ja, om patienten var botad från sin cancer eller hade mycket goda utsikter till bot vill säga…….

Det stora flertalet stöttades av den ordinarie onkologpersonalen så gott det gick. Att ha en psykosocial enhet som Stockholm eller Lund var en avlägsen dröm.

De allra flesta patienter var glada över att ha livet i behåll efter cancerdiagnos, operation, strålbehandling och medicinsk behandling. Men många vittnade senare om svårigheter som uppmärksammades eller uppstod när alla behandlingar var avslutade, när sjukvårdens täta omhändertagande upphörde. När patienten stod ensam med en tid för kontroll om 6 månader  som enda planering i vården.

Låter det som jag jobbade på stenåldern?? Tyvärr är min bild idag 2011 att vi fortfarande har bristande och ojämlika resurser för rehabilitering. Men det uppmärksammas ytterst lite. Små skillnader i medicinsk behandling får stort massmedialt utrymme medan brister i rehabilitering och palliativ vård knappast tas upp alls. Och i utredningen om nationell cancerstrategi behandlas området styvmoderligt tycker jag.

Som samordnare av cancerstrategiarbete på Sveriges Kommuner och Landsting ( SKL) arbetar jag för att rehabilitering ska utvecklas och förbättras under de kommande åren. Med spänning ser jag fram emot  det kommande nationella vårdprogrammet  i psykosocial onkologi och rehabilitering 2012! Låt oss tillsammans arbeta för att det och erfarenheterna från rehabiliteringsprojektet i Halland blir avstamp för rehabilitering som en tydlig och återkommande del i patientens vårdkedja!

Välkommen att följa vårt arbete inom  ramen för cancerstrategin på SKL på www.skl.se/cancervard! Där kan du också anmäla dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev som skickas per mail några gånger per termin.

Av Gunilla Gunnarsson

Imorgon Maria Hellbom ”Vem är canceroberörd?”