Månadsarkiv: april 2011

Till dig som är patient eller närstående

Du som är patient eller närstående, och har erfarenhet av cancervården vid Hallands sjukhus Halmstad, är välkommen att delta i arbetet med att utveckla cancervården genom projektet kring cancerrehabilitering. Vi behöver era tankar och synpunkter på rehabilitering vid cancersjukdom och hur den påverkar dig som patient… Läs mer om ”Till dig som är patient eller närstående”

Lämna en kommentar

Projektblogg kring cancerrehabilitering

Region Hallands projekt kring cancerrehabilitering strävar efter ökad patient- och närståendemedverkan. Därmed lanseras idag denna projektblogg. Bloggen skall möjliggöra för patienter, närstående och vårdpersonal utanför Region Hallands intranät att följa projektet på nära håll. Bloggen skall även utgöra en direktlänk mellan projektet… Läs mer om ”Projektblogg kring cancerrehabilitering”

Lämna en kommentar

Regionalt cancercentrum väst anordnade dag kring cancerrehabilitering och patientinflytande för sina processägare

Region Hallands projekt kring cancerrehabilitering medverkade genom att projektledare Patrik Göransson presenterade projektet och den modell för cancerrehabilitering som är utgångspunkten.

Lämna en kommentar

Region Hallands palliativa nätverk träffas

Idag eftermiddag träffas Region Hallands palliativa nätverk och på agendan står bland annat cancervården. Bengt Sallerfors kommer berätta om den strategiska cancerenheten och regionens arbete med att utveckla cancervården. Patrik Göransson kommer sedan presentera ämnet cancerrehabilitering och Region Hallands projekt.… Läs mer om ”Region Hallands palliativa nätverk träffas”

Lämna en kommentar

Referensgrupper för vårdpersonal

Projektgruppen beslutade 31/3 att även bygga upp två referensgrupper för vårdpersonal. Detta för att de som kommer arbeta i och kring cancerrehabiliteringsprocessen skall ges möjlighet at utöva inflytande på projektet. Ena referensgruppen om ca 10 personer kommer utgöras av representanter,… Läs mer om ”Referensgrupper för vårdpersonal”

Lämna en kommentar