Månadsarkiv: februari 2011

Uppstartsseminarium i Falkenberg

17 till 18 februari träffades hela projektgruppen för första gången. Platsen var hotell Strandbaden i Falkenberg och på agendan stod hårt arbete med att bryta ner projektdirektivens övergripande mål till konkreta uppgifter. Vidare var syftet att ge en positiv start… Läs mer om ”Uppstartsseminarium i Falkenberg”

Lämna en kommentar

Styrgruppen samlades för första gången

Torsdagen 10 februari samlades projektets styrgrupp för första gången. Fokus var på frågan hur styrgruppen skall arbeta och vilket stöd projektledaren och projektgruppen behöver. Samtliga styrgruppsmedlemmar och projektledaren närvarade. Styrgruppen utgörs av: Bengt Sallerfors, chef  för den strategiska cancerenheten vid Hallands sjukhus,… Läs mer om ”Styrgruppen samlades för första gången”

Lämna en kommentar

Nationell konferens om cancerrehabilitering 5-6 maj

Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering arrangerar nationell konferens med tema cancerrehabilitering 5-6 maj i Uppsala. Region Hallands cancerrehabiliteringsprojekt kommer presenteras genom poster samt att projektledare Patrik Göransson föreläser under rubriken ”Att bygga upp ett rehabiliteringsteam”.  Information på SWEDPOS blogg når ni här

Lämna en kommentar

Landstingens webbplats 1177.se lanserar “Tema Cancer”

Landstingens webbplats 1177.se lanserar “Tema Cancer”.

Lämna en kommentar

CancerNätverket "Se cancer som en akutsjukdom"

CancerNätverket ”Se cancer som en akutsjukdom”.

Lämna en kommentar

Bengt Sallerfors blir chef för cancerenheten

Bengt Sallerfors, verksamhetsområdeschef för VO1 vid Hallands sjukhus Halmstad, blir chef för den strategiska cancerenheten i Halland. Den strategiska cancerenheten bildades vid årsskiftet, för att utveckla och koordinera cancervården inom Halland. Under förra året definierades elva cancerområden i Halland, som… Läs mer om ”Bengt Sallerfors blir chef för cancerenheten”

Lämna en kommentar

Första nätverksmöte 3/2

Deltagarna i högskoleutbildningen i psykosocial onkologi träffades tillsammans med Patrik Göransson från projektgruppen och Kristina Ziegert från Högskolan i Halmstad. Vi gick igenom frågor som deltagarna hade kring projektet och utbildningen samt vilket stöd de önskade från projektledningen. Grunden lades även till ett sjukhusövergripande multiprofessionellt nätverk för cancerrehabilitering där blivande psykosocialonkologiska kontaktsköterskor, blivande specialistteamsmedlemmar och projektgruppsmedlemmar snabbt fann gemensamma frågor och intressen. Gruppen enades om att det är önskvärt att projektgruppen under 2011 arbetar fram en formaliserad form för ett nätverk där både psykosocialonkologiska kontaktsköterskor och specialistteam ingår.  Kristina Ziegert lyfte frågan kring att följa kursdeltagarna genom t.ex. fokusgrupper som en del i den vetenskapliga utvärderingen av projektet. Studiemöten bokades 2/3 och 3/3 på Rehabiliteringskliniken.

Lämna en kommentar

Perspektiv på onkologiskt vård – ny bok som tar upp cancervård utifrån ett multiprofessionellt perspektiv

En ny bok om onkologisk vård har getts ut av Studentlitteratur vilken tar upp bland annat det multiprofessionella teamet och rehabilitering för cancerpatienter. Boken kommer ingå som kurslitteratur på den utbildning som startade förra veckan. http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=33500-01&csid=66&mp=4918

Lämna en kommentar