Månadsarkiv: januari 2011

Utbildningssatsning påbörjad

I dagarna startade utbildningen i psykosocial onkologi omfattande 15hp på avancerad nivå. Nio sjuksköterskor med centrala placeringar i flertalet av Hallands sjukhus Halmstads cancerprocesser deltar i utbildningen. Utöver dessa deltar två arbetsterapeuter, dietist, två sjukgymnaster, sjukhuspastor och socionom som tillsammans… Läs mer om ”Utbildningssatsning påbörjad”

Lämna en kommentar

Givande möte med högskolan

Patrik träffade Kristina och Henrika som båda är lektorer vid sektionen för hälsa och samhälle vid Halmstad Högskola. Identifierade tre grupper som skall följas: Patienter och närstående- stickprov vid flera avdelningar skall ställa frågan i vilken utsträckning cancerehabiliteringsbehov tas upp… Läs mer om ”Givande möte med högskolan”

En kommentar

Videopresentation av projektet

Nu kan ni se en videopresentationen från spridningsseminariet! http://web22.abiliteam.com/ability/show/khcichp/skl_20110125/mainshow.asp?streamid=1

Lämna en kommentar

SKL:s spridningsseminarium 25/1

Patrik Göransson och Louise Hansten deltog vid SKL:s spridningsseminarium 25/1. De fem projekt som beviljats medel inom ramen för försöksverksamheten ”Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård” berättade om arbetet och sina erfarenheter i projekten. Sveriges Kommuner och Landsting direktsände på webben.… Läs mer om ”SKL:s spridningsseminarium 25/1”

Lämna en kommentar